Версія 10.0.7693 (06 серпня 2020)


Додано:
 1. Можливе заповнення Прибуткової накладної із зовнішнього файлу формату Excel. В таблицю номенклатури додано штрих-код. В списку пошуку об’єктів колонка «Артикул» замінена на колонку «Коди», яка містить формати кодів Артикул, Штрих-код, УКТ ЗЕД, ДКПП (якщо вони заповнені).
 2. Імпорт об’єктів обліку із файлу: додана стаття акцизної декларації.
 3. Пункт «Роздріб» розділу Продажі: у Відомість РРО додана кнопка «Перезаповнити». Дозволяє перезаповнити документ даними чеків та обраного z-звіту.
 4. Пункт «Роздріб» розділу Продажі: у повідомленні відхилень між сумою Відомості РРО та сумою Z-звіту додана кнопка «Детальніше», що розгортає інформацію про незафіксовані чеки.
 5. Нова банківська операція «Повернення основної суми депозиту».
Виправлено:
 1. Операція «Нарахування податків»: суми по операціях «перерахування коштів між власними рахунками» не потрапляють в базу оподаткування платників ЄП.

Версія 10.0.7691 (23 червня 2020)


Додано:
 1. В розділ «Запаси» додано новий підпункт меню «Благодійна допомога (Операція об’єднаних сил)». Тут створюються «Лист-замовлення» на отримання благодійної допомоги та «Акт прийому-передачі благодійної допомоги» для потреб на території проведення ООС.
 2. «Робоче місце касира»: в чеках відображаються та друкуються коди УКТ ЗЕД.
 3. В документи «Відомість РРО» та «Чек» (пункт «Роздріб» розділ Продажі) додана колонка «УКТ ЗЕД».
 4. Звіт «Реєстр Z-звітів» (пункт «Роздріб»): додана колонка з сумою Відомості РРО, натискання якої відкриває відповідний документ.
Змінено:
 1. «Робоче місце касира»: в чек неможливо додати продаж товару з ціною «0» та без коду УКТ ЗЕД.
 2. Відомість РРО (пункт «Роздріб»): до панелі «Дані Z-звіту» додана підсумкова сума документа. Якщо є розбіжність між сумами Відомості РРО та оплатами z-звіту, виводиться службове повідомлення, і документ провести неможливо.
 3. В список Z-звітів (пункт «Роздріб») додані підсумкові суми z-звітів та Відомостей РРО. Документ, в якому є розбіжність між сумами проведення та оплатами по z-звіту, виділяється червоним кольором.
Виправлено:
 1. Нарахування податків Бухгалтерською довідкою (3 група ЄП, юрособа): в Деталізації відображаються документи, що враховуються при визначенні бази оподаткування.

Версія 10.0.7678 (09 липня 2020)


Додано:
 1. Пункт «Z-звіти» розділу Продажі (Роздріб) підключено в роботу.
 2. В пункт «Чеки» розділу Продажі (Роздріб): в діалог перегляду чеків додана інформація про час чеку та тип оплати (готівка чи картка).
 3. В звіт «Реєстр чеків» додана інформація про час чеку та тип оплати (готівка чи картка).

Версія 10.0.7675 (25 червня 2020)


Додано:
 1. Пункт «Чеки» розділу Продажі (Роздріб) підключено в роботу («Реєстр чеків»).
 2. Пункт «Роздріб» розділу Продажі: на підставі Відомості РРО можна сформувати податкову накладну.
 3. В меню «Звіти» пункту «Відомості РРО» підключено «Звіт про продажі» та «Реєстр z-звітів».
Виправлено:
 1. Виправлена помилка автоматизованого розрахунку середньоденної заробітної плати.
 2. Пункт «Підзвіт» розділу Бухгалтерія: при розрахунку залишку попереднього авансу враховується початковий баланс.
 3. Суми операцій «Надходження безготівкової виручки (з комісією банку-еквайру)» включаються в базу оподаткування (3 група).

Версія 10.0.7672 (11 червня 2020)


Додано:
 1. Розділ «Бухгалтерія»: нові операції «Погашення відсотків по кредиту» та «Погашення відсотків по кредиту в валюті».
 2. Розділ «Бухгалтерія»: нова гривнева операція «Надходження безготівкової виручки (з комісією банку-еквайру)».
 3. В Рахунку та Видатковій накладній можна ввести посаду особи-підписанта документів.
 4. Об’єкти обліку: додані нові властивості «Підакцизний товар», а також «Стаття декларації акцизного податку». Властивість «Статті декларації» використовується поки що лише в операціях роздрібної торгівлі.
 5. У Відомість РРО додана довідкова інформація із z-звіту за видами оплат.
Змінено:
 1. Розділ «Персонал»: у Розрахунковій відомості суми «перехідних» відпускних відображаються окремими рядками.
 2. Змінено зовнішній вигляд списку елементів довідника «Об’єкти обліку». Зокрема, в довідник додали фільтр «Група об’єктів обліку» та колонку «Податки», в якій відображаються ставки ПДВ та акцизного податку. В колонці «Коди» тепер відображаються 4 коди об’єктів обліку: артикул, штрих-код, Код УКТ ЗЕД і Код ДКПП.
 3. В меню «Звіти» пункту «Відомості РРО» підключено Оборотно-сальдову відомість по касових реєстраторах.
 4. В список документів пункту «Відомості РРО» додана колонка «Z-звіт», де відображаються номер і дата z-звіту.

Версія 10.0.7663 (28 травня 2020)


Додано:
 1. В розділі Продажі додали новий пункт меню Роздріб — для експериментальної підтримки автоматичної роботи з фіскальними реєстраторами. Інформацію по налаштуванню роботи з РРО отримуйте в службі підтримки.
Змінено:
 1. У зв’язку зі зміною Приватбанком АРІ отримання виписки Автоклієнта, змінено налаштування Автоклієнта в BookKeeper. Для подальшого онлайн-обміну банківськими документами потрібно обов’язково переналаштувати взаємодію з АРІ. Інструкція по нових налаштуваннях буде опублікована в блозі BookKeeper.
 2. Довідник «Склади»: розширено властивості складу. Для складу з типом «Роздріб» можна обрати Прайс-лист, Вид ціни та створити РРО.
 3. Створення нового РРО можливе лише через Довідник «Склади» (у властивості складу вказати «Роздріб»). Через Довідник «Підрозділи» створення нових реєстраторів вже неможливе, однак раніше створені підрозділи та РРО в розділі Бухгалтерія підтримуватимуться BookKeeper.

Версія 10.0.7659 (14 травня 2020)


Додано:
 1. У властивості договора ЦПХ додали ознаку доходу фізособи. Зокрема, 102 — «Виплата за договором ЦПХ», 106 — «Оренда нерухомого майна», 127 — «Оренда нерухомого майна». Нарахування доходів і відображення в звіті 1ДФ відбувається відповідно до обраної ознаки.
 2. Нові форми звітності:
  • Фінансова звітність мікропідприємства (S0111004);
  • Фінансова звітність малого підприємства (S0110012).
Змінено:
 1. У звітах Фінансова звітність мікропідприємства та Фінансова звітність малого підприємства суми ВЗ автоматично потрапляють в рядок 1620.
 2. В текстовому полі операції «Створення рецептури» відображається назва готової продукції.
Виправлено:
 1. Акт за договором ЦПХ: виправлено розрахунок суми до виплати.
 2. Виправлено донарахування ЄСВ на перехідні відпускні.
 3. Видатковий касовий ордер (операція «Оплата іншим кредиторам»): відмінена заборона вибору контрагента — юридичної особи.
 4. У звіті Інвентарна картка обліку ОЗ при виборі об’єкта обліку можна застосувати фільтр групи об’єктів обліку.

Версія 10.0.7652 (30 квітня 2020)


Додано:
 1. Розділ Персонал, Відомість нарахування зарплати: суми зарплати можна ввести в ручному режимі (у випадку, якщо оклад встановлюється не Наказом, а нараховується відрядно/по табелю).
 2. Документом-підставою в банківських операціях «Надання коштів підзвітній особі» та «Повернення коштів підзвітною особою» можна вказати Звіт підзвітної особи про використання коштів.
Змінено:
 1. Інвентарна картка об’єктів НА формується на поточну дату. Змінити дату неможливо.
Виправлено:
 1. Відомість нарахування зарплати: на суми лікарняних за рахунок ФСС формується проводка Дт 378 — Кр 663.
 2. При розрахунку амортизації враховується сума ліквідаційної вартості об’єкта НА, яка була введена в картці Початкового балансу.

Версія 10.0.7651 (16 квітня 2020)


Додано:
 1. Пункт «Платежі» розділу Бухгалтерія: нова операція «Одержання дивідендів».
 2. Пункт «Бухгалтерська довідка» розділу Бухгалтерія: нові операції «Нарахування дивідендів (інвестор)», «Дохід від участі в капіталі», «Втрати від участі в капіталі».
 3. Розділ Необоротні активи: на підставі операції «Приймання-передача в операційну оренду» можна створити оплату (іншим кредиторам) з рахунку в банку та з каси.
Змінено:
 1. Податкова декларація платника ЄП (юридична особа) 3-ї групи: якщо не розраховані податки, про це інформується службовим повідомленням.
 2. Розділ Персонал: у Відомості нарахування авансу можливо вказувати суму нарахованих авансів в ручну.
 3. Розділ Заробітна плата: в Розрахунковій відомості додана можливість вказувати суми індексації.
Виправлено:
 1. Розділ Персонал: в Акті за договором ЦПХ виправлено розрахунок суми винагороди виконавця до виплати.

Версія 10.0.7649 (02 квітня 2020)


Додано:
 1. В пункті «Платежі в валюті» розділу Бухгалтерія додано нові операції:
  • Отримання кредиту в валюті — проводка Дт 312 — Кт 502 (довгостроковий);
  • Отримання кредиту в валюті (до 12 міс.) — проводка Дт 312 — Кт 602 (короткостроковий);
  • Погашення кредиту в валюті — проводка Дт 502 — Кт 312 (довгостроковий);
  • Погашення кредиту в валюті (до 12 міс.) — проводка Дт 602 — Кт 312 (короткостроковий).
 2. Для нарахування курсових різниць на суму кредитів у валюті в список рахунків для обліку операційної курсової різниці (доходи/витрати) (пункт меню «Інше» розділу Бухгалтерія») додані рахунки 502 і 602.
 3. В документі «Бухгалтерська довідка» (пункт меню «Інше» розділу Бухгалтерія) додані нові операції для обліку в інвестора:
  • Внесення до статутного капіталу (проводка Дт 141 — Кт 685);
  • Інші інвестиції пов’язаним сторонам (проводка Дт 142 — Кт 685);
  • Інвестиції непов’язаним сторонам (проводка Дт 143 — Кт 685).
 4. Розрахункова відомість (розділ Персонал): в закладці «Додаткові нарахування» додана колонка «Суміщення посад», в якій в ручному режимі можна вказати суми зарплати для внутрішнього сумісника.
 5. В операції «Створення необоротних активів» (розділ Необоротні активи) додана можливість виготовлення НМНА з одночасним нарахуванням амортизації 50% і 100%.
 6. В операції «Приймання-передача нематеріальних активів (прийом)» для нематеріальних активів, для яких витрати відносять на 92 рахунок, додана операція списання цих сум на фінрезультат (Дт 791 — Кт 92).

Версія 10.0.7641 (19 березня 2020)


Додано:
 1. В операції «Прийом-передача необоротних активів (передача») додано рядок-аналітику «Договір».
 2. В друкованій формі Видаткової накладної наводиться номер та дата рахунку-підстави.
 3. Імпорт нового формату банківської виписки ПУМБ.
Змінено:
 1. В операції «Створення необоротних активів» доопрацьовано розрахунок первісної вартості об’єкта.
 2. Зміни у звітах розділу «Початковий баланс»:
  • у звітах пунктів меню «Банк, каса», «Підзвіт», «Необоротні активи», «Податки», «Інше»: в заголовку замість назви періоду наводиться напис «Початковий баланс». Період змінити не можна;
  • у звіті «Оборотна-сальдова відомість» початковий баланс відображається оборотами, кожну суму можна розгорнути;
  • в пункт меню «Необоротні активи» додано звіт «Оборотна-сальдова відомість».
Виправлено:
 1. Доопрацьовано заповнення та проведення операції «Розрахунок амортизації».

Версія 10.0.7638 (05 березня 2020)


Додано:
 1. Нові форми звітності: «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств», «Додаток РІ», «Додаток АМ».
 2. Відомість нарахування авансу із Наказу на відпустку: додано рядок «Період», за який проводиться розрахунок.
 3. Розділ «Персонал»: новий Наказ про зміну податкової пільги.
 4. «План рахунків» розділу Бухгалтерія: новий звіт «Оборотна відомість по проектах» для 48 рахунку.
 5. Операція «Розрахунок податків» Бухгалтерською довідкою для 4 групи платників податку — реалізовано введення даних вручну.
Змінено:
 1. В базу оподаткування ФОП—єдинника включаються суми отриманих відсотків за залишками на поточних (гривневих і валютних) банківських рахунках.
 2. Операція «Визнання операційного доходу за рахунок цільових надходжень»: в Бухгалтерську довідку додано рядок «Контрагент».
Виправлено:
 1. «Початковий баланс по зарплаті»: можливе введення будь-якої кількості рядків у документі.

Версія 10.0.7634 (20 лютого 2020)


Додано:
 1. Імпорт банківської виписки «Альфа-Банк» (МФО 300346).
 2. В друковану форму Видаткової накладної додано логотип з властивостей вашого підприємства.
 3. В операції Прийому-передачі Необоротних Активів додана аналітика «Проект».
 4. В Бухгалтерську довідку по операціях «Курсові різниці» додана аналітика «Договір» і «Проект».
Змінено:
 1. Змінена і доповнена друкована форма Розрахункової відомості при звільненні.
 2. В операціях «Введення в експлуатацію» та «Виготовлення ОЗ» додано контроль введеної суми ліквідаційної вартості (не може бути більшою за первісну вартість).
 3. В Бухгалтерській довідці по операціях «Курсові різниці» для усунення розбіжностей округлення суму собівартості валюти можна вказати вручну.
 4. В таблиці 5 звіту Д4 (ЄСВ) окремими рядками автоматично відображається інформація по робітникам, яким було надано відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також по догляду за дитиною до 3-х і 6-ти років.
 5. ПІБ працівників, яким була надана відпустка без збереження заробітної плати, не відображаються у відомостях по авансу та зарплаті у період відпустки.
Виправлено:
 1. Додаток АМ до «Податкової декларації з податку на прибуток»: виправлено визначення періоду розрахунку для сум початкової вартості ОЗ та нарахованої амортизації.
 2. Відомість амортизації: додана проводка закриття витратних рахунків 9 класу на фінрезультат.
 3. В операції «Приймання в операційну оренду ОЗ» в рядку «Орендодавець» вказується Контрагент.
 4. Бухгалтерська довідка по операції «Нарахування податків» для юрособи 3 групи: в оподатковуваний дохід включаються надходження процентів по депозитах і залишках на поточних рахунках.

Версія 10.0.7628 (06 лютого 2020)


Додано:
 1. Нова операція «Безоплатне одержання необоротних активів».
 2. У звіти «Оборотна відомість по складу», «Оборотна відомість по об’єктах обліку», «Валовий прибуток», «Оборотність запасів» додано фільтр по групах об’єктів обліку.
 3. Можливість заповнення таблиць «Доповнення до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» та «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці».
Змінено:
 1. В непроведених регламентованих (податкових) звітах кнопка «експорт xml» відображається (але не активна).
 2. Якщо під час автоматичного заповнення Балансу та Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва виникає дельта в округленні рядків Активу та Пасиву, про це буде проінформовано службовим повідомленням.
 3. У звіт Податкова декларація з ПДВ додана перевірка рядків, пов’язаних з Додатками 1 та 5. Якщо в рядку значення вказане, а відповідний Додаток не заповнений, про це буде проінформовано службовим повідомленням.
Виправлено:
 1. Додаткам 1 і 5 з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» до Податкової декларації з ПДВ автоматично присвоюється номер «1». Наступні номери «нового звітного/уточнюючого» документів вказуються вручну.

Версія 10.0.7619 (23 сiчня 2020)


Додано:
 1. В Об’єкти обліку додано новий вид — «Тара й тарні матеріали» (рахунок 204).
 2. Розділ «Персонал»: для операції «Розрахунок зарплати при звільненні» додана друкована форма документа, що містить інформацію про суми виплат та стан розрахунків на дату.
 3. Нові форми звітів і додатків з ПДВ, які діють з 01.01.20р.:
  • Податкова декларація з ПДВ
  • Розрахунок коригувань сум ПДВ
  • Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
  • Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
  • Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
Змінено:
 1. Механізм імпорту існуючої бази контрагентів файлом Excel: у зв’язку з тим, що формат Excel не відображає «0», з яких можуть початися ЄДРПОУ (ІПН), ці коди в таблиці Excel слід доповнювати цифрами «0» зліва так, щоб числове значення ЄДРПОУ містило 8 знаків. Наприклад, «00415487».
 2. Імпорт існуючої бази об’єктів обліку: додана можливість імпорту кодів ДКПП для об’єктів обліку «Послуги».
 3. Новий інтерфейс операції «Виставлення інвойсу».
 4. Операція «Розрахунок зарплати при звільненні»: Дні та Години «за графіком» тепер можна встановлювати в ручному режимі.
Виправлено:
 1. Виправлено відображення переліку операцій та створення нових документів відповідно до прав доступу «Менеджер із закупівель», «Менеджер з продажу».
 2. Виправлено друк незаповнених документів. Кнопки «Надрукувати», «Експортувати» з’являються в документах лише після введення даних.

Версія 10.0.7609 (09 сiчня 2020)


Додано:
 1. В картку властивостей об’єкта обліку додано рядок з відображенням його балансового рахунка.
 2. В Довідник «Об’єкти обліку» додані нові елементи: «Матеріали с/г призначення (рахунок 208)» та «Продукція с/г виробництва (рахунок 27)».
 3. Розділ Персонал: додана друкована форма розрахункової відомості при звільненні.
 4. Розділи Персонал та Зарплата: новий звіт «Розрахункові листи».
 5. Нова форма платіжного доручення, що вже діятиме з 13.01.2020.
 6. Платіжне доручення: нові операції «Повернення суми банківської гарантії», «Резервування коштів під банківську гарантію».
 7. Додано швидке сканування штрих-кодів товарів сканерами. Зокрема для швидкого сканування товарів для документа «Рахунок» розділу «Продажі» слід одноразово запрограмувати сканер так, щоб він виводив префікс F7 та суфікс Enter.
Змінено:
 1. Особистий кабінет: при формуванні рахунку на оплату ліцензій платником можна обрати не основну (додаткову) фірму.
 2. Особистий кабінет: перед тим як надрукувати або зберегти в електронній формі сформований рахунок на оплату ліцензій, його можна переглянути.
 3. В діалозі «Властивості Моєї фірми» закладка «Рахунки» прибрана. Всі розрахункові рахунки Моєї фірми тепер створюються в пункті меню «Рахунки» розділу Бухгалтерія.
 4. Видатковий касовий ордер: в електронній формі документа додано текстовий рядок «Додаток».
Виправлено:
 1. Імпорт банківської виписки «УКРСИББАНК»: дата виписки визначається датою операцій.
 2. Пункт меню «Рахунки» розділу Бухгалтерія: у Властивостях рахунку в банку виправлено збереження даних в рядку «Номер кореспондентського рахунку».

Версія 10.0.7600 (19 грудня 2019)


Додано:
 1. В пункті «Платежі» розділу «Бухгалтерія» новий тип операцій «Зареєструвати повернення з бюджету». Повернення з бюджету помилково (надлишково) сплачених коштів можливе по наступних податках: податок на прибуток, ПДФО, ЄСВ, ЄП, ПДВ, акцизний податок, ВЗ, екологічний податок, земельний податок, пенсійний збір, податок з реклами, податок на нерухомість, податок на репатріацію, рентна плата, торгові патенти, транспортний податок, туристичний збір та інші.
 2. Пункт меню «Підзвіт» розділу «Бухгалтерія»: на підставі Звіту підзвітної особи можна створити пов'язаний Акт отриманих послуг.
 3. В розділі «Початковий баланс» новий документ внесення початкових залишків по взаєморозрахунках зі співробітниками по зарплаті.
Змінено:
 1. Новий інтерфейс операцій: «Податковий кредит», «Коригування податкового кредиту», «Податкове зобов’язання», «Коригування податкового зобов’язання».
 2. Зміни в інтерфейсі: операції внесення початкових залишків тепер проводяться в окремому розділі BookKeeper «Початковий баланс».
Виправлено:
 1. У звіті Розрахунково-платіжна відомість зберігаються відомості по співробітникам, в яких нарахування в звітному періоді відсутні, але є початкові сальдо по взаєморозрахунках.

Версія 10.0.7594 (05 грудня 2019)


Додано:
 1. Платіжне доручення: в рядку вибору розрахункового рахунку Моєї фірми можна створити новий банківський рахунок.
Змінено:
 1. «Платіж до бюджету» в пункті меню «Платежі» розділу Бухгалтерія: селектор «Податок (платіж)» перенесено в головне вікно документу під селектор «Операція».
 2. Платіжне доручення: селектор вибору документа-підстави перенесено в панель задач (в правій частині робочого вікна).
 3. Платіжне доручення: можливий вибір та відміна документа-підстави в проведеному платіжному дорученні.
 4. Розділ Придбання: новий інтерфейс операції «Повернення товару постачальнику».
 5. Розділ Продажі: новий інтерфейс операції «Повернення товару від покупця».
 6. «План рахунків» розділу Бухгалтерія: новий інтерфейс для роботи з документами та звітами по рахунках.
 7. Номер банківського рахунку в реквізитах Моєї фірми/контрагента: додано валідатор, що дозволяє введення лише літер латинського алфавіту у верхньому регістрі та цифр.
 8. Звіт «Оборотна відомість за розрахунками з покупцями (постачальниками)» за договором в розрізі дати набув нового зовнішнього вигляду.

Версія 10.0.7586 (21 листопада 2019)


Додано:
 1. Новий статистичний звіт «Звіт про експорт (імпорт) послуг». Автоматичне заповнення розділів 1. «Експорт послуг (крім послуг, пов’язаних з подорожами)» та 2. «Імпорт послуг (крім послуг, пов’язаних з подорожами)».
 2. Пункт меню «План рахунків» розділу «Бухгалтерія»: для 301 рахунку новий звіт «Касова книга».
 3. План рахунків: додано рахунок 6419 «Розрахунки за іншими податками».
 4. Пункт меню «Платежі» розділу «Бухгалтерія» та банківська виписка: нова операція «Перерахування інших податків». В селекторі «Податок (платіж)» обирається вид податку: Акцизний податок, Екологічний збір, Земельний податок, Інше, Податок з реклами, Податок на нерухомість, Податок на репатріацію, Рентна плата, Транспортний податок. Проводка Дт 6419 — Кр 311.
 5. Пункт меню «Платежі» розділу «Бухгалтерія» та банківська виписка: в операції «Перерахування інших обов’язкових платежів» вибір платежу проводиться в селекторі: Військовий збір, Пенсійний збір, Торгові патенти, Туристичний збір. Проводка Дт 642 — Кр 311.
 6. Пункт меню «Платежі в валюті» розділу «Бухгалтерія» та банківська виписка в валюті: новий тип операцій «Переказ між своїми рахунками» («Надходження з іншого власного рахунку», «Видаток на інший власний рахунок»).
 7. Пункт меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: нова операція «Оплата іншим дебіторам».
Змінено:
 1. Пункт меню «Платежі» розділу «Бухгалтерія»: операція «Перерахування коштів комітенту» перейменована в «Перерахування коштів іншим кредиторам».
 2. Довідник «Країни»: додана властивість «Код числовий» — тризначний код країн, визначений за системою ISO 3166-1. Використовується в статистичних звітах.
 3. Довідник «Об’єкти обліку»: для об’єктів типу «Послуги» додана властивість «Код КЗЕП» (замість властивості «УКТ ЗЕД», закладка «Коди») — Код із класифікації зовнішньоекономічних послуг.
 4. На підставі операції «Придбання послуг в інших дебіторів» можна створити «Перерахування коштів іншим дебіторам» (по банку) та «Оплата іншим дебіторам» (з каси).
 5. Відображення МФО в друкованих формах документів у випадку застосування розрахункового рахунка в форматі IBAN:
  • Рахунок вихідний, Видаткова накладна — МФО не відображається;
  • Платіжне доручення — значення МФО «0».
Виправлено:
 1. Оборотно-сальдова відомість: виправлено фільтр по розрахунковому рахунку.
 2. Пункт меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: при зміні контрагента у Видаткових касових ордерах попереднє значення договору очищується.

Версія 10.0.7576 (07 листопада 2019)


Додано:
 1. Розділ «Придбання»: нова операція «Імпорт послуг».
 2. На підставі операції «Імпорт послуг» можна створити податкове зобов’язання з ПДВ: тип причини невидачі податкової «14» — «Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента».
 3. Звіт «Податкова декларація з ПДВ»:
  • автоматичне заповнення рядків 6 і 13: «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території Україні»;
  • автоматичне заповнення рядка 16.1: «Значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду».
 4. Новий податковий звіт «Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України».
 5. Імпорт банківських виписок АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365.
Змінено:
 1. В операції «Отримання інвойсу» можна обрати об’єкт обліку типу «Послуга». В цьому разі зв’язаним документом, створеним на підставі інвойсу буде Акт отриманих послуг у валюті.
Виправлено:
 1. Якщо у Властивостях Моєї фірми вказано повне найменування фірми, ця назва буде виводитись в друковану форму документів і звітів.
 2. Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи – підприємця (квартальна):
  • контроль наявності в періоді проведеного звіту;
  • заповнення рядка 13;
  • відкриття документів «Нарахування податків».

Версія 10.0.7572 (24 жовтня 2019)


Додано:
 1. Операція «Придбання послуг»: в Акті отриманих послуг додана закладка «Матеріали». Використовується для операція «Придбання послуг з матеріалами».
 2. Розділ «Персонал»: в Розрахунковій відомості додано закладку «Індексація». Поки що суми вводяться вручну.
 3. У звіт «Розрахунково-платіжна відомість» додано колонку «Індексація».
 4. На підставі Відомості РРО можна створити податкове зобов’язання з ПДВ.
 5. В звіт «Валовий прибуток» додано фільтри по контрагенту та об’єкту обліку.
 6. Банківська виписка, Платіжне доручення, Касовий ордер: в рядку «Підстава», окрім Рахунку, можна обрати Накладну та Акт виконаних робіт.
Змінено:
 1. Видаткова накладна: перевірка відповідності об’єкта обліку обраній операції.
 2. Новий інтерфейс операцій: «Реалізація послуг», «Безоплатне надання послуг», «Реалізація послуг з матеріалами», «Придбання послуг», «Безоплатне одержання послуг», «Придбання послуг в інших дебіторів».
 3. Дозволена відміна проведення отриманого і виставленого рахунків, за умови, що існують НЕПРОВЕДЕНІ дочірні документи.
 4. Податкове зобов’язання з ПДВ: якщо покупець не має статусу платника ПДВ в податковій накладній:
  • в якості Найменування вказується «Неплатник»;
  • відмічається опція «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)»;
  • тип причини «02».
 5. Якщо в отриманому рахунку є матеріали та послуги, то дочірньою операцією придбання є «Придбання послуг».
Виправлено:
 1. Механізм виправлення помилок в проведених документах: при зміні контрагента автоматично змінюється договір.
 2. Створення документів на підставі виставленого рахунку: якщо в табличній частині рахунку рядок «Назва для друку» заповнений, дочірні документи успадковують цю інформацію.

Версія 10.0.7567 (10 жовтня 2019)


Додано:
 1. Пункт меню «Довідники» розділу «Бухгалтерія»: з’явився новий довідник — Підрозділи. Тут створюються відокремлені підрозділи, наприклад ті, які працюють з готівковими коштами (відокремлені каси, точки продажу тощо). Для кожного підрозділу можна створити відповідний РРО.
 2. Пункт меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: нові операції «Внесення до РРО», «Винос з РРО», «Інкасація (РРО)», «Інкасація (каса)».
 3. Розділ «Продажі»: нова операція «Відомість РРО». Використовується для операцій продажу товарів через відокремлені підрозділи — магазини та інші.
 4. Пункт меню «План рахунків» розділу «Бухгалтерія»: для 303 рахунку додано новий звіт «Оборотно-сальдова відомість по касових реєстраторах». Використовується для аналізу операцій в розрізі декількох РРО.
 5. Імпорт банківських виписок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Змінено:
 1. Розділи «Персонал», «Зарплата»: у Відомості на виплату готівки застосовується заокруглення до сум, кратних «10 копійок».
 2. Властивості об’єкта обліку: можна змінити значення «Вид» (якщо відсутні проведені документи з даним об’єктом обліку).
 3. Новий інтерфейс операцій «Виставлення рахунку», «Реалізація запасів», Безоплатна передача запасів», «Реалізація товарів, прийнятих на комісію», «Реалізація необоротних активів».
 4. На підставі виставленого рахунку, в якому присутні об’єкту обліку типу «Основні засоби», можна створити пов’язану операцію «Реалізація необоротних активів».
Виправлено:
 1. В друкованій формі «Накладна на повернення»: в колонці «Артикул» перенесення довгого номеру.
 2. Розділи «Придбання», «Продажі», «Запаси»: експорт списку операцій в Excel:
  • виправлено експорт номерів документів;
  • експорт здійснюється з урахуванням періоду списку;
  • експорт здійснюється з урахуванням застосованого фільтра по операції.

Версія 10.0.7561 (26 вересня 2019)


Додано:
 1. Пункт меню «Операції» (beta)» розділу «Придбання»: в режимі діалогу можна створити операції:
  • отримання рахунку;
  • отримання інвойсу;
  • придбання матеріальних активів;
  • безоплатне одержання запасів;
  • iмпорт запасів;
  • безоплатний імпорт запасів.
 2. Пункт меню «Операції» (beta)» розділу «Придбання» можливо створити звіти:
  • відомість за розрахунками з постачальниками в валюті;
  • схема 632 рахунку;
  • реєстр документів по 632 рахунку.
 3. Розділ «Придбання», документ «Митна декларація»: можливість віднесення транспортно-заготівельних витрат на собівартість імпортованих товарів. Для цього в Акті отриманих робіт (послуг) в рядку «Списання на» вказується «2 Клас. 2 Запаси» і обирається митна декларація.
 4. Операція «Отримання інвойсу»: можливість застосування механізму виправлення проведеного документа.
 5. Механізм виправлення проведених документів: у Виставленому рахунку та Банківській виписці можна виправити/змінити розрахунковий рахунок Моєї фірми.
 6. Звіт «Реєстр документів (по контрагенту)»:
  • можливість створення звіту в пункті меню «Контрагенти» (натиснути на контрагента і перейти в закладку «Звіти»);
  • документи звіту можна фільтрувати за певним рахунком та операцією;
  • колонка «Сума» звіту замінена на «Дебет»/«Кредит».
 7. Новий звіт «Реєстр документів (за об’єктом обліку)». Створюється в пункті меню «Об’єкти обліку»: натиснути на об’єкт обліку та перейти в закладку «Звіти». Документи звіту можна фільтрувати за певним рахунком та операцією.
Змінено:
 1. Пункт меню «Операції» (beta)» розділу «Придбання»: операції ЗЕД та звіти по 632 рахунку наявні в списку за умови, якщо у «Властивостях моєї фірми» ввімкнена опція «Здійснюється зовнішньоекономічна діяльність».
 2. Звіт «Розрахунково-платіжна відомість»: відображаються суми компенсацій за невикористані відпустки.
 3. На підставі Відомості на поповнення карткових рахунків можна повторно створити платіжне доручення на перерахування зарплати (на випадок, якщо первісні суми були повернуті банком).
 4. Розрахункова відомість: в ручному режимі можна ввести суми лікарняних і відпускних.

Версія 10.0.7556 (12 вересня 2019)


Додано:
 1. Оновлений Довідник територіальних органів ДПС.
 2. В правій частині горизонтальної панелі можна встановити «Глобальний період», який буде автоматично застосовуватись для всіх розділів системи. Для документів та операцій будь-якого розділу можна встановити інший поточний період. Зміна поточного періоду не змінить параметри глобального.
 3. Розрахунок зарплати при звільненні: суму нарахованої компенсації за невикористану відпустку можно ввести в ручному режимі.
 4. «План рахунків»: до звітів по рахунках додано новий звіт «Реєстр проводок».
 5. Друкована форму Акту виконаних робіт (за матеріалами):
  • перенос довгого номеру в колонці «Артикул»;
  • нижній колонтитул «Сторінка 1 з N».
Змінено:
 1. Контрагенти: у властивостях контрагента фізичної особи в рядку ІПН можна вказати серію та номер паспорту.
 2. Звіт за формою №Д4: якщо ІПН фізичної особи представлено серією та номером паспорту, до цієї інформації в таблицях 5 і 6 звіту додаються «БК» або «П».
 3. Системні «Прайс-лист» та «Вид ціни» прибрані.
 4. Платіж контрагенту, вхідний платіж у банківській виписці: при виборі контрагента автоматично підставляється основний з ним договір.
 5. Платіжне доручення, банківська виписка: опція «Запам’ятати цей рахунок» контрагента доступна для проведених документів.
 6. При розрахунку середньоденної зарплати (для відпустки та лікарняних) враховуються святкові дні періоду.

Версія 10.0.7548 (30 серпня 2019)


Додано:
 1. Можливість ведення обліку безмежної кількості фірм під одним обліковим записом.
 2. Налаштування власного набору прав для логінів і ролей користувачів.
Як це працює:
 1. Для ведення обліку декількох фірм не потрібна така ж кількість реєстрацій! В одному обліковому записі можна створити необмежену кількість компаній! В меню «Налаштування моїх фірм» створіть необхідну кількість компаній, та починайте працювати. Документи та звіти кожної фірми зберігатимуться окремо у базі відповідної компанії. Працюючи з документами однієї фірми, документи іншої бази вам не заважатимуть. Вартість ліцензії нових фірм нижча, ніж основної, що дозволяє бухгалтерам-аутсорсерам і холдингам суттєво заощаджувати.
 2. Працівники вашої компанії можуть мати доступ лише до тих операцій, з якими вони працюють! Кожному користувачу можна налаштувати власний набір прав. Наприклад, менеджер з реалізації зможе створювати лише документи з продажу, а бухгалтер по зарплаті - складати розрахункові відомості, проводити кадрові документи. Ми створили 6 ролей з власним набором прав в системі БукКіпер, які забезпечують належне виконання обов’язків відповідних посад:
  • Бухгалтер
  • Бухгалтер з обліку ТМЦ
  • Бухгалтер по персоналу
  • Менеджер з продажу
  • Менеджер з закупівель
  • Регламентована звітність
  Кожному логіну можна налаштувати як одну, так і декілька ролей. Зробили роль з правами «Повний доступ» і «Тільки перегляд», а також «Доступ заборонено» — для тих, хто більше не працює у вашій команді. Як і раніше, під кожним логіном може працювати необмежена кількість користувачів.
Змінено:
 1. Договори ЦПХ: можна вказати рахунок віднесення витрат. Якщо в договорі рахунок не вказано, витрати за Актами договору ЦПХ списуються на 91.
 2. Властивості Фізичних осіб: в рядку «ІПН» можна вказати серію та номер паспорту.

Версія 10.0.7510 (01 серпня 2019)


Додано:
 1. В Платіжному дорученні додана нова операція «Виплата дивідендів» з проводкою Дб 671 — Кр 311.
 2. Операція «Придбання послуг»: в перелік рахунків для списання витрат додано рахунок «39».
 3. Операція «Передача товарів комісіонеру»: додана можливість вибору запасів, що обліковуються на рахунках 20, 22, 26 та інші.
 4. Нові звіти «Оборотно-сальдова відомість по рахунках в банку», «Оборотно-сальдова відомість по рахунках в банку в валюті». Обороти та залишок формуються в розрізі кожного банківського рахунку.
 5. В пунктах меню «Платежі», «Рахунки», «Каса», «Підзвіт» розділу «Бухгалтерія», «Операції beta» розділу «Продажі» та «Операції beta» розділу «Придбання» додано діалог «Зв’язані документи». Діалог розкриває інформацію про взаємозв’язок документів, створених «на підставі».
 6. В друкованих формах документів «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (в т. ч. з матеріалами)» додано нижній колонтитул нумерації сторінок «Сторінка 1 з N».
 7. Розділи «Персонал», «Зарплата»: в документи додано функцію створення коментарів. В списку документів додано відображення коментарів.
Змінено:
 1. Операція «Виставлення рахунку»: для об’єктів типу «Послуги», «Послуги з оренди» перевірка на перевищення залишку не відбувається.
 2. Створення та відкриття платіжних доручень і касових документів у форматі діалогів (новий інтерфейс документів) в розділах Придбання й Продажі.
 3. Розділи «Бухгалтерія», «Персонал»: в списках документів змінено зовнішній вигляд діалогу «Зв’язані документи».
Виправлено:
 1. «Повідомлення про прийняття працівника на роботу»: для колонок 4 і 5 додано валідатор.

Версія 10.0.7506 (18 липня 2019)


Додано:
 1. Розділ «Бухгалтерія», підрозділ «Платежі»: нова операція «Оплата покупця з комісією». Окремо формуються 3 проводки: погашення дебіторської заборгованості; відображення витрат на збут; списання витрат на фін. результати.
 2. У Банківській виписці реалізували можливість формування «Оборотно-сальдової відомості по рахунку в банку». Звіт викликається через відповідний гіперлінк-посилання в Банківській виписці.
 3. Якщо у звітному періоді присутні не проведені платіжні документи, інформація про них розміщується у системному повідомленні при формуванні «Оборотно-сальдової відомості по рахунку в банку».
 4. У «Властивості Моєї фірми» додали налаштування «Здійснюється зовнішньоекономічна діяльність». При виборі цього діалогу заповнюються реквізити Моєї фірми: «Назва англійською мовою», «Адреса англійською мовою».
 5. Автоматична нумерація інвентарних номерів об’єктів необоротних активів. Застосовується в операціях «Введення в експлуатацію НА», «Створення НА».
Змінено:
 1. Звіт за формою 1ДФ: до рядків звіту суми за операціями з ФОП та за договорами ЦПХ потрапляють автоматично.
 2. Звіт за формою 1ДФ: нарахування за договорами ЦПХ та операціях з ФОП відображаються в окремих рядках з відповідним кодом класифікації доходів.
 3. Новий зовнішній вигляд бухгалтерських звітів: «Оборотно-сальдова відомість по рахунку в банку», «Оборотно-сальдова відомість по рахунку в банку в іноземній валюті».
 4. В операції «Виставлення рахунку» змінили алгоритм перевірки залишків обраних товарів на складах. Тепер при введенні кількості ТМЦ, більшої за реальні залишки, створюється системне повідомлення: «введена кількість перевищує залишок». Сам рахунок провести можливо.
 5. Операції «Створення необоротних активів», «Поліпшення необоротних активів», «Введення в експлуатацію необоротних активів»: при включенні до вартості НА витрат на «послуги, роботи з монтажу, оплату праці» можна коригувати вартість цих робіт/послуг. Залишок суми контролюється. Якщо сума вказана повністю, кількість автоматично заповнюється повністю.
 6. «Властивості прайс-листа»: додана властивість «Ціна з ПДВ». Якщо обрати це значення і в прайс-листі вказати ціну, в якій вже закладено ПДВ, в документах «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/в т.ч. з матеріалами», ПДВ не нараховуватиметься.
 7. Розділ «Необоротні активи»: у властивостях операції «Введення в експлуатацію НА» можна обрати та зберегти рахунок віднесення амортизаційних відрахувань. Одночасно рахунок у Відомості розрахунку амортизації є пріоритетним. І заповнюється тільки, якщо треба обрати спільний рахунок для всіх об’єктів. Для використання рахунків, що були вказані в Акті введення в експлуатацію, в рядок рахунку віднесення витрат у Відомості має бути вказано «не обрано».
Виправлено:
 1. В друкованих формах документів «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/в т.ч. з матеріалами» відступи зліва і права збільшені до 1 см.
 2. «Акт за договором ЦПХ»: в друкованій формі документа «сума до виплати» змінена на «суму винагороди».
 3. Операції «Виготовлення», «Поліпшення НА», «Введення в експлуатацію/господарський оборот»: при копіюванні документів майбутньою датою, наступне оприбуткування необхідних для проведення цих операцій враховується.

Версія 10.0.7503 (04 липня 2019)


Додано:
 1. Розділ «Бухгалтерія», підрозділ «Платежі»: нова операція «Внесення власних коштів» (ФОПом на свій рахунок).
 2. «Банківська виписка»: в операції «Отримання цільового фінансування» можна вказати рахунок для виду фінансування.
 3. Розділ «Придбання»: нова операція «Придбання послуг в інших дебіторів», де кореспондує бухгалтерський рахунок 377.
 4. Операція «Придбання послуг»: в список рахунків для списання витрат додано рахунок 949.
 5. Розділ «Бухгалтерія», підрозділи «Платежі» та «Каса»: можливість створення пов’язаних операцій. На основі Видаткового ордера (операція «Видаток з каси на рахунок в банку») створюється платіж по операції «Надходження з каси»; на основі платежу по операції «Видаток в касу» — Прибутковий ордер «Надходження з рахунку в банку».
 6. Розділ «Бухгалтерія», підрозділ «Каса»: в касових ордерах можна зазначити документ-підставу — рахунок.
 7. Розділ «Запаси»: на основі операція «Створення рецептури» можна створити операцію «Виготовлення».
Змінено:
 1. Алгоритм перевірки дублікату ІПН: можливість одночасного створення контрагентів «Фізична особа» та «Фізична особа-підприємець» з однаковим ІПН.
 2. При імпорті виписок із клієнт-банку, пошук контрагента за його ІПН здійснюється в два етапи. Спочатку відбувається ідентифікація серед контрагентів з типом «Фізична особа-підприємець», потім — серед контрагентів з типом «Фізична особа». В разі відсутності контрагента з необхідним ІПН, сервіс створює нового контрагента з типом «Фізична особа-підприємець».
 3. При імпорті бази контрагентів із файлу формату xlsx: ідентифікація існуючих контрагентів відбувається серед контрагентів з типом «Фізична особа-підприємець». Якщо контрагент з необхідним ІПН відсутній, система створює нового ФОП.
 4. Банківська виписка: перевірка відповідності контрагента до обраної операції. Зокрема, для операції «Надходження з каси» може бути обраний контрагент з типом «Юридична особа», а для «Виплата зарплати фізичній особі» — лише «Фізична особа».
 5. В операціях «Оплата покупця» та «Повернення коштів покупцю» можна обрати контрагента з типом «Інше».
 6. Назва операції «Перерахування митних платежів» змінена на «Перерахування коштів іншим дебіторам».
 7. При проведенні (відміні проведення) рядка банківської виписки, відмінена перевірка залишку на розрахунковому рахунку.
 8. Розділ «Продажі»: в документах «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/в т.ч. з матеріалами» для реквізиту «% знижки» додана перевірка перевищення максимального значення (100%).
 9. Податкова накладна: для контрагента-нерезидента у реквізиті «Найменування/ПІБ (для ФОП)» відображається його найменування і через кому — країна, в якій зареєстрований нерезидент.
 10. Код КСПОВО:
  • у властивостях одиниці вимірювання додана перевірка формату (чотири цифри та можливі лідируючі нулі);
  • в операціях «Податковий кредит», «Податкове зобов’язання» додана перевірка формату.
Виправлено:
 1. Довжина назви об’єкта обліку збільшена до 1 000 знаків.

Версія 10.0.7501 (20 червня 2019)


Додано:
 1. «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/з матеріалами»: можливість виводу на друк реквізита «Сплатити до».
 2. Операція «Придбання матеріальних активів»: додали механізм виправлення проведеного документа.
 3. Розділ «Бухгалтерія» підрозділ «Бухгалтерська довідка (beta)»: в документ «Курсові різниці» додали операції «Операційні курсові різниці (дохід)», «Операційні курсові різниці (витрати)».
 4. Розділ «Бухгалтерія» підрозділ «Бухгалтерська довідка (beta)»: новий діалог для документів типу «Акт зарахування зустрічних однорідних вимог».
 5. Розділ «Персонал» підрозділ «Звіти»: у всіх звітах додали відображення періоду на сторінці документа.
 6. Розділ «Персонал» підрозділ «Договори ЦПХ»: в список документів додали відображення статусу «Проведено».
Змінено:
 1. Розділ «Персонал»: на основі Наказу про надання відпустки можна нарахувати аванс.
 2. Розділ «Персонал»: у Відомості нарахування авансу можливе введення суми та кількості днів за графіком в ручному режимі.
 3. Операція «Виплата зарплати співробітнику» в обліку ФОП: у Видатковому касовому ордері на виплату зарплати співробітнику Отримувачем можна обрати ФОПа.

Версія 10.0.7498 (06 червня 2019)


Додано:
 1. Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Рахунки»: в перелік документів по рахунку додано:
  • створення платежів;
  • створення, імпорт банківської виписки;
  • фільтр списку документів за назвою, номером, контрагентом, призначенням платежу;
  • друк та експорт списку документів.
 2. В операціях «Придбання послуг» і «Придбання матеріальних активів» реалізована можливість відображення «Транспортно-заготівельних витрат», що збільшують собівартість придбаних активів. Як це працює:
  • «Придбання послуг»: в переліку рахунків віднесення витрат (рядок «Списання на») додано «2 Клас. 2 Запаси». При виборі цього рахунку, в робочій формі Акта з’являється новий рядок «Підстава для розподілу», де можна вказати будь-який проведений документ щодо придбання матеріальних активів. Дата поточного Акта буде автоматично встановлена датою обраного документа-підстави, змінити її неможливо. При проведенні операції з обраним документом-підставою, розподіл витрат буде автоматично розраховано. База розподілу відповідає сумі (без ПДВ) документа-підстави.
  • «Придбання матеріальних активів»: в Прибуткову накладну додана таблиця «Витрати», де можна вказати не проведену операцію «Придбання послуг», сума якої збільшить собівартість матеріальних активів. Дата операції «Придбання послуг» має відповідати даті Прибуткової накладної. В акті також має бути вказаний рахунок віднесення витрат — «2 Клас. 2 Запаси». Після проведення Прибуткової накладної будуть проведені всі операції, вказані у таблиці «Витрати» і здійснено розподіл витрат. В таблиці з переліком матеріальних активів з’явиться колонка «Сума з витратами», в якій буде відображена кінцева собівартість з урахуванням розподілу витрат.
 3. Операція «Отримання рахунку»: додали механізм виправлення проведеного документа.
 4. Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «Інше»: новий елемент меню «Бухгалтерська довідка (beta)», де у режимі діалогу можна створити документи та операції: Бухгалтерська довідка, Нарахування податків, Курсові різниці, Капітал та інші.
 5. Розділ «Бухгалтерія» — підрозділи «Рахунки», «Платежі», «Платежі в валюті», розділ «Придбання» — підрозділ «Операції (beta)», розділ «Продажі» — підрозділ «Операції (beta)»: додано пошук операції за фрагментом тексту коментарю.
 6. Операція «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)»: можливість вводу об’єктів обліку, що відносяться до рахунку «2 Клас. 2 Запаси».
 7. Звіт «Реєстр документів по рахунку»: додані фільтри по контрагентам та операціям.
 8. Розділ «Персонал»: на основі Наказу про надання відпустки можна створити Нарахування авансу.
Змінено:
 1. Розділ «Бухгалтерія» — підрозділ «План рахунків»: в закладці «Документи» в режимі діалогу можна відкрити та копіювати операції.
 2. Операція «Виплата зарплати при звільненні»: сума зарплати до виплати враховує авансові виплати та заборгованість по взаєморозрахункам по зарплаті.
 3. Змінили назву операції «Внесення необоротних активів до статутного капіталу (емітент)» на «Внесення майна до статутного капіталу (емітент)».
 4. Майстер створення Договорів: ознака договору «Основний» може бути встановлена для кожного виду договору. Відтепер у контрагента може бути два основних договори — «Загальний» та «Комісії».
 5. Операція «Отримання товарів від комітента»: при виборі контрагента, у якого два основних договори («Загальний» та «Комісії»), в операції автоматично буде встановлено основний договір комісії.
 6. «Відомість нарахування авансу»: можливість ручного введення суми авансу та днів за графіком.
 7. «Звіт підзвітної особи про використання коштів»: контрагент, якому підзвітною особою були сплачені кошти, може бути фізичною особою.
Виправлено:
 1. Майстер копіювання Договорів: в новому договорі можна змінити його вид (Загальний/Комісії).
 2. Майстер імпорту Країн із вбудованого довідника: після видалення країни з бази, її можна повторно імпортувати із довідника.
 3. Банківська виписка — операція «Виплата. Картки»: вибір отримувача здійснюється із групи контрагентів «Банки».

Версія 10.0.7493 (23 травня 2019)


Додано:
 1. Розділ «Персонал» — підрозділи «Кадри», «Робочий час» та «Заробітна плата» і розділ «Зарплата» — підрозділ «Операції»: реалізували друк списку всіх документів з можливістю експорту в різних форматах.
 2. Розділ «Персонал» — підрозділ «Кадри»: додали підсумки по документах.
 3. Розділ «Необоротні активи» — підрозділ «Операції beta»: можливість створення документів «Відомість розрахунку амортизації», «Відомість інвентаризації», «Акт модернізації (ремонту) необоротних активів», «Акт введення в експлуатацію створених (виготовлених) основних засобів», «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) необоротних активів» в режимі діалогу.
 4. Розділ «Необоротні активи»: додали друковану форму документа «Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів».
 5. Розділ «Необоротні активи»: в підрозділі «Операції beta» реалізували кнопку «+ Створити документ», де можна обрати і скласти необхідну операцію та документ. Відповідно до обраної закладки списку документів («Придбання», «Експлуатація», «Зміна вартості» тощо), перелік можливих до створення операцій відрізняється.
 6. Розділ «Необоротні активи» — підрозділ «Об’єкти обліку»: в режимі діалогу налаштували функцію «Список операцій». Якщо існує відповідний діалог, в ній можна створювати, змінювати та копіювати операції.
 7. До властивостей Контрагентів додали рядок «Відстрочка платежу». Використовується для визначення простроченої заборгованості (дебіторської та кредиторської).
 8. В документах «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/з матеріалами» додано реквізит «Сплатити до», що визначає строк відстрочки платежу. Розраховується відповідно до реквізиту «Сплатити до», який вказано у властивостях контрагента та договору. Якщо реквізит вказано в обох місцях, пріоритетним є той, що вказаний у договорі.
 9. Операція «Виставлення рахунку»: додали механізм виправлення проведеного документа.
 10. Операції виплати винагороди за договором ЦПХ готівкою або безготівково можна провести на основі Акту. Також можливе створення повторних розрахункових операцій на залишок, який за певним актом не було виплачено.
 11. Імпорт банківських виписок ПриватБанка (у форматах dbf, csv), які формуються в новому інтерфейсі клієнт-банка Приват24 для бізнесу.
Змінено:
 1. В Розрахунковій відомості та Наказі про надання відпустки кількість днів можна ввести в ручному режимі (рекомендовано використовувати, коли відпустка припадає на святкові дні).
 2. В Розрахунковій відомості в ручному режимі можна змінювати дні/години за графіком і дні відпустки.
 3. Розділ «Персонал» — підрозділ «Операції»: «Розрахунок зарплати при звільненні» тепер створюється з Наказу про звільнення.
 4. Розділ «Персонал» — підрозділ «Заробітна плата»: у Розрахунковій відомості в закладках з погодинною зарплатою, лікарняними та відпускними відображаються рядки, що відповідають таким нарахуванням. Якщо лікарняних та відпускних немає, щоб уникнути помилкового нарахування, відповідні закладки не відображаються.
 5. Розділ «Продажі» — підрозділ «Панель управління»: колонка «Борг» замінена на «Заборгованість прострочена» — строк оплати якої вже минув; «Заборгованість майбутня» — строк оплати якої ще не наступив; та «Аванс». Строк оплати визначається реквізитами «Сплатити до» і сьогоднішньої дати.
 6. Розділ «Продажі» — підрозділ «Панель управління»: при натисканні на певного контрагента, формується звіт «Дебіторська заборгованість» з розшифровкою боргу контрагента за наступним ланцюгом документів: Рахунок — Накладна/Акт — Оплата.
 7. При створенні Видаткового касового ордеру на основі Акту за договором ЦПХ, ПІБ отримувача заповнюється автоматично із самого Акту.
Виправлено:
 1. Розділ «Персонал» — підрозділ «Заробітна плата» та розділ «Зарплата» — підрозділ «Операції»: підсумки підрозділу та списку документів враховують фільтри та не враховують кількість сторінок цього списку (при переході на іншу сторінку списку, підсумок не зміниться).
 2. Розділ «Персонал» — підрозділ «Заробітна плата»: виплата на основі Відомості нарахування авансу та Відомості розрахунку зарплати при звільненні здійснюється лише на залишок, невиплачений за цими документами.
 3. В друкованих формах документів «Акт виконаних робіт (наданих послуг)/з матеріалами» у реквізиті «Місто» прибрали префікс «м.».

Версія 10.0.7491 (08 травня 2019)


Додано:
 1. Імпорт банківських виписок для банка ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» м. Київ (МФО 380281).
 2. Розділ Продажі: новий елемент меню «Панель управління».
 3. Елемент меню «Рахунки» розділу Бухгалтерія: в переліку операцій додали режим «Банківські виписки».
 4. Таблиця 5 Звіту за формою Д4: при ручному введенні інформації щодо фізичної особи, можна внести код категорії застрахованої особи. (Додали валідатори категорії та значення виду договорів ЦПХ (в залежності від категорії).)
 5. На основі документів: «Прибуткова накладна», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (в т. ч. з матеріалами)» можна створити пов’язані операції по оплаті.
Змінено:
 1. Розділ Продажі: новий інтерфейс елемента меню «Операції (beta)».
 2. Розділ Персонал: нові інтерфейси елементів меню «Кадри», «Робочий час», «Заробітна плата». (В розділі залишається елемент меню зі звичним інтерфейсом «Заробітна плата (стара))».
 3. Розділ Бухгалтерія: новий інтерфейс елемента меню «Підзвіт (beta)».

Версія 10.0.7489 (25 квітня 2019)


Додано:
 1. Розділ «Придбання»: новий елемент меню «Панель управління».
 2. Таблиця 5 Звіту за формою Д4: в разі відсутності кадрового обліку, дані щодо фізичних осіб, їх посади та професії можна внести в ручному режимі.
 3. Розділ «Зарплата»:
  • у Відомості на виплату готівки додана функція округлення суми (до 1 грн.; до 10 грн.);
  • у Відомості нарахування авансу додана можливість ручного введення суми авансу.
 4. Можливість створення коментарів у наступних документах: «Рахунок», «Прибуткова накладна», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (з матеріалами)». Створені коментарі відображаються в списках документів в інтерфейсі Операції beta розділу «Придбання».
 5. В друкованих формах документів «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт (наданих послуг) (з матеріалами)» додали функції:
  • виводу на друк примітки, верхнього та нижнього колонтитулів;
  • вибору коду (Артикул, Код УКТ ЗЕД), що відображається у відповідній колонці.
 6. В елементі меню «Операції beta» (розділ Необоротні активи) можливість створення наступних операцій: «Вибуття (ліквідація) НА», «Продаж/придбання об’єктів нематеріальних активів», «Внесення НА до статутного капіталу (інвестор/емітент)».
 7. Елементи меню «Платежі», «Платежі в валюті» розділу Бухгалтерія: в список документів додано фільтр по банківському рахунку.
Змінено:
 1. Касові ордери: в разі відсутності кадрового обліку, ПІБ підписантів автоматично підставляються із останнього підписаного документа. Якщо поля підписантів не були заповнені, їх можна обрати із довідника «Фізичні особи».
Виправлено:
 1. При проведенні/відміні проведення Видаткової накладної, Акту списання, Накладної на внутрішнє переміщення «заднім числом», в механізмі перевірки складських залишків враховуються лише видаткові документи.

Версія 10.0.7488 (11 квітня 2019)


Додано:
 1. Новий елемент меню розділу Бухгалтерія «Платежі в валюті». Дозволяє створювати банківські операції в іноземній валюті.
 2. Новий розділ «Зарплата». Дозволяє створювати операції по нарахуванню і виплаті заробітної плати. Для складання кадрових документів використовується розділ «Персонал».
 3. Імпорт банківських виписок банку АТ «АБ «РАДАБАНК» м. Дніпро (МФО 306500).
 4. Елемент меню Бухгалтерія «Рахунки»: у властивостях рахунку (вкладка «Операції») можна вказати типи вхідного і вихідного платежів, які автоматично будуть використовуватись при подальшому імпорті або ручному введенні банківської виписки по заданому рахунку.
 5. Можливість створення операції «Введення в експлуатацію необоротних активів» в новому елементі меню НА «Операції (beta)».

Версія 10.0.7484 (18 квітня 2019)


Додано:
 1. Розділ Персонал: в Наказі про звільнення додали окрему підставу звільнення — «Інша». Її вибір потребує одночасного зазначення конкретної причини звільнення у відповідному новому рядку.
 2. Розділи Персонал і Зарплата: додані друковані форми Розрахункової відомості та Відомості нарахування авансу.
Змінено:
 1. Розділ Придбання: новий інтерфейс елементу меню Операції (beta).
 2. Платіжні доручення та касові ордери відкриваються у форматі діалогів в наступних звітах: «Реєстр документів», «Реєстр проводок», «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками в національній та іноземній валютах», «Оборотна відомість за розрахунками з покупцями в національній та іноземній валютах», «Акт звірки розрахунків».

Версія 10.0.7482 (11 квітня 2019)


Додано:
 1. Новий елемент меню розділу Бухгалтерія «Платежі в валюті». Дозволяє створювати банківські операції в іноземній валюті.
 2. Новий розділ «Зарплата». Дозволяє створювати операції по нарахуванню і виплаті заробітної плати. Для складання кадрових документів використовується розділ «Персонал».
 3. Імпорт банківських виписок банку АТ «АБ «РАДАБАНК» м. Дніпро (МФО 306500).
 4. Елемент меню Бухгалтерія «Рахунки»: у властивостях рахунку (вкладка «Операції») можна вказати типи вхідного і вихідного платежів, які автоматично будуть використовуватись при подальшому імпорті або ручному введенні банківської виписки по заданому рахунку.
 5. Можливість створення операції «Введення в експлуатацію необоротних активів» в новому елементі меню НА «Операції (beta)».
Змінено:
 1. Новий дизайн головної сторінки БукКіпер.
 2. Елемент меню Бухгалтерія «Каса»: у Видатковому ордері на оплату коштів постачальнику (юридичній особі) присутнє поле, де зазначається ПІБ представника отримувача та документ, що засвідчує особу.
Виправлено:
 1. Доопрацьовано імпорт банківських виписок банку АТ «ТАСКОМБАНК».

Версія 10.0.7478 (04 квітня 2019)


Додано:
 1. Новий елемент меню розділу Бухгалтерія «Підзвіт». Дозволяє створювати всі операції по розрахунках з підзвітними особами: видача та повернення готівки та безготівкових коштів, складання Звіту підзвітної особи.
 2. Розділ «Бухгалтерія», пункт меню «Платежі»:
  • створюючи платіжне доручення, можна вказати підставу (існуючий рахунок);
  • у документах типу «Вхідний платіж», «Переказ між рахунками», «Банківська виписка» можна створювати коментарі;
  • можливість видалення платіжного доручення у відкритому документі;
  • в банківській виписці можливо провести/скасувати проведення всіх рядків одразу.
Змінено:
 1. Кожне сформоване значення в колонці «Обороти» Загальної оборотно-сальдової відомості можна проаналізувати. Натисніть на підсумкове значення «Обороти» потрібного рахунку і побудуйте один із аналітичних документів: Схема рахунку, Оборотна відомість по об’єктах обліку, Реєстр документів, Реєстр проводок.
 2. При створенні і заповненні платіжних доручень на перерахування зарплати і авансу на картки, використовується новий інтерфейс банківських документів (реалізований в пункті меню Бухгалтерія «Платежі»).
 3. В документах розділів «Бухгалтерія» «Платежі» та «Каса») й «Необоротні активи» («Операції beta») змінили порядок розміщення кнопок «Зберегти», «Провести», «Скасувати проведення», «Закрити».
 4. Операції «Виставлення рахунку», «Реалізація запасів», «Реалізація послуг з матеріалами»: значення колонки «Ціна з ПДВ» відображається лише з 2 знаками після коми.
Виправлено:
 1. При повторному завантаженні банківської виписки ПриватБанк через АРІ Автоклієнта, раніше проведені виписки зберігають статус «Проведено».
 2. При відправленні платіжного доручення, яке має дату майбутнього дня до Приват24 для бізнесу через АРІ Автоклієнта, в Клієнт-банку документ зберігає встановлену майбутню дату.
 3. Розділ «Бухгалтерія», пункт меню «Платежі»:
  • після проведення/скасування проведення окремого рядка банківської виписки, для подальшої роботи активним залишається обраний рядок;
  • в банківській виписці виправили розрахунок сальдо на початок дня.
 4. «Видаткова накладна»: в друкованій формі документа довгі ПІБ Відправника та Отримувача відображаються повністю.

Версія 10.0.7474 (28 березня 2019)


Додано:
 1. Імпорт банківських документів банку ПАТ «МТБ БАНК» м. Чорноморськ (МФО 328168).
 2. Розділ «Бухгалтерія»: новий елемент меню — «Касові ордери».
 3. Нова банківська операція: «Списання коштів для особистих потреб ФОП».
 4. Операція «Імпорт запасів»: реалізували механізм зміни проведеної митної декларації з наступним перепроведенням пов’язаних документів.
 5. До Механізму імпорту існуючої бази контрагентів додали інструкцію завантаження файлу.
Змінено:
 1. Податкова накладна на операцію «Реалізація послуг з матеріалами»: послідовність номенклатури податкової накладної відповідає тому порядку, що вказується у видатковому документі.
 2. Операції: «Виставлення рахунку», «Реалізація запасів», «Реалізація послуг», «Реалізація послуг з матеріалами» — додали опцію «ПДВ в т. ч.». Функція дозволяє ввести ціну/суму з ПДВ. Алгоритм розрахунку незмінний: ціна з ПДВ перераховується в ціну без ПДВ, а сума без ПДВ округляється з точністю до 2 знаків після коми.
 3. Розділ «Бухгалтерія»: новий інтерфейс елементу меню «Рахунки».
 4. При створенні і заповненні платіжних доручень на основі операцій «Виставлення рахунку», «Отримання рахунку», використовується новий інтерфейс банківських документів (реалізований в елементі меню «Бухгалтерія» — Платежі).
 5. Розділ «Необоротні Активи»: новий інтерфейс елементу меню «Операції».
 6. Операція «Виставлення рахунку»: діалог «Колонтитули форми для друку» змінили на інший — «Налаштування форми для друку». В цей діалог додали вибір кода: Артикул або Код УКТ ЗЕД. Вказане значення буде відображатись в друкованій формі рахунку.
Виправлено:
 1. Операція «Імпорт запасів»: при зміні документа — підстави (Інвойс), таблична частина митної декларації, а також посилання на підставу заповнюються даними, відповідно до обраного інвойса.
 2. Операції «Імпорт запасів», «Реалізація запасів»: під час підбору товарів, залишок об’єктів обліку відображається безпосередньо на дату документа (без врахування кількості повернутих покупцями ТМЦ, що надійшли на склад пізніше, ніж дата нової накладної на реалізацію).

Версія 10.0.7469 (21 березня 2019)


Додано:
 1. Операція «Придбання послуг: вартість придбаних робіт і послуг можливо віднести на рахунки 901, 902, 903.
 2. Механізм виправлення помилок в проведених документах: в операціях «Імпорт запасів», «Придбання матеріальних активів» можна змінити та виправити контрагента.
Змінено:
 1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств: змінили алгоритм розрахунку і відображення значення в рядку з кодом 6. Якщо значення рядка (що відповідає різниці між рядками 04 і 05) має від’ємне або дорівнює нулю, поле залишається порожнім.
 2. Друковані форми документів Рахунок на оплату та Видаткова накладна: колонку «Артикул» замінили на «Код УКТ ЗЕД».
 3. Імпорт бази контрагентів: в момент завантаження контрагентів — фізичних осіб в систему, значення колонки «Назва» розділяється на Прізвище, Ім’я та По батькові.
 4. Імпорт банківської виписки із клієнт-банка:
  • при імпорті виписки заповнюється лише: контрагент, банківські реквізити, номер, сума і призначення документа. Економічний зміст операції (“Оплата від покупця”/”Оплата постачальнику”) не заповнюється;
  • банки та рахунки контрагентів автоматично не створюються;
  • підсумкове службове повідомлення про кількість створених/дублікатів/чужих замінено колонкою «Стан» в таблиці транзакцій.

Версія 10.0.7466 (14 березня 2019)


Додано:
 1. Імпорт банківських виписок банку «Кредит-Дніпро».
 2. В модулі «Платежі» (розділ Бухгалтерія):
  • додали можливість створення коментарів до кожного з документів. Інструмент забезпечує оперативність в опрацюванні документів, а також прийняття рішень щодо проведення операцій.
  • Відтепер в платіжних документах можна обрати договір та проект.
  • Змінено зовнішній вигляд банківської виписки.
Змінено:
 1. Оновили довідник Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Версія 10.0.7460 (07 березня 2019)


Додано:
 1. Нові звіти: «Оборотна відомість за розрахунками з покупцями у валюті» та «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками у валюті».
 2. Розділ «Бухгалтерія» в пункті меню «Платежі» додали можливість створення операції на переказ коштів між власними рахунками компанії.
 3. Особистий кабінет: реалізували формування рахунку на оплату за ліцензію BookKeeper на довільну суму.
 4. Особистий кабінет: клієнти, які зареєструвались через Приват24 для бізнесу, можуть сформувати рахунок на оплату за використання онлайн бухгалтерії з банківськими реквізитами БУККІПЕР в ПриватБанк.
 5. Друковані форми документів «Відомість розрахунку амортизації» та «Акт списання необоротних активів».
 6. Кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачам) до операцій розділу «Бухгалтерія».
Змінено:
 1. В Балансі:
  • десяткові знаки «0» у підсумках статей не відображаються;
  • заборона на введення від’ємних чисел (крім прибуткових та статей додаткового капіталу);
  • заборона перевищення суми зносу (накопиченої амортизації) над первісною вартістю основних фондів;
  • заборона перевищення сум статей «в тому числі» над сумою підсумкової статті.

Версія 10.0.7446 (28 лютого 2019)


Додано:
 1. Розділ Бухгалтерія: новий модуль «Платежі» для швидкого створення, збереження та експорту платіжних доручень.
 2. Операція «Внесення ОЗ в статутний капітал»: можливість використання і застосування всіх видів необоротних активів.
Змінено:
 1. Змінено алгоритм проведення операції по виплаті зарплати на платіжні картки:
  • Додано нову банківську операцію «Виплата. Картки», яка формує бухгалтерську проводку: Д313 — К311;
  • відомість на поповнення карткових рахунків формує бухгалтерську проводку: Д661 — К313.
Виправлено:
 1. В друкованій формі платіжного доручення довга назва банку відображається повністю.

Версія 10.0.7438 (21 лютого 2019)


Додано:
 1. Звіт "Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва" (J0303308).
 2. У розділі необоротних активів додана операція "Виготовлення основних засобів".
 3. До звіту "Податкова декларація з податку на прибуток підприємств" додано:
  • "Різниці (Додаток РІ)" (J0111817, F0171802);
  • "Інформація щодо нарахованої амортизації (Додаток АМ)" (F0170602, J0110617).
Змінено:
 1. При створенні фіскального звіту тепер враховується система оподаткування підприємства.
 2. В операції "Розрахунок амортізації" додано можливість вибору рахунку віднесення витрат.
 3. У регламентних звітах додана перевірка на повторюваність. Система не дає провести звіт, якщо вже існує проведений звіт з такими ж реквізитами

Версія 10.0.7429 (14 лютого 2019)


Додано:
 1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств.
 2. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
 3. Імпорт банківської виписки валютного рахунка із клієнт-банку ПриватБанк.
 4. Нові операції розділу НА: «Приймання-передача в операційну оренду ОЗ», «Введення в експлуатацію після тимчасового виведення».
 5. Розділ Продажі: операцій «Виставлення інвойсу».
 6. Функція виправлення помилок (які допущені в номерах та примітках) всіх проведених документів розділів «Бухгалтерія» та «Необоротні активи».
Змінено:
 1. Розділ Бухгалтерія: створення банківської виписки можливе через пункт меню «Банківські операції».
Виправлено:
 1. В Майстрі створення контрагентів перевірка дублікатів здійснюється з урахуванням ЄДРПОУ (ІПН) Моєї фірми.
 2. В документах «Податкова накладна» і «Розрахунок коригування до ПН» змінили формат визначення ПІБ уповноважених осіб: спочатку вказуються ініціали, в кінці — прізвище.
 3. В таблиці звіту за формою Д4 відомості по операціях за цивільно-правовими договорами потрапляють автоматично.

Версія 10.0.7427 (7 лютого 2019)


Додано:
 1. Розділ Необоротні активи: операція «Внесення інвестором ОЗ до статутного капіталу».
 2. Реалізували функцію виправлення помилок (які допущені в номері та примітці) всіх документів розділів «Запаси», «Персонал», а також для операції «Придбання матеріальних активів».
 3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
 4. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
 5. Імпорт банківських виписок по рахунку в іноземній валюті. Ідентифікація контрагентів, які є нерезидентами України, здійснюється за назвою.
 6. Розрахункова відомість: в документ додано підсумки, а також посилання на формування звіту «Розрахунково-платіжна відомість».
 7. В документах «Відомість на поповнення карткових рахунків» і «Відомість на виплату готівки» додано посилання на формування звіту «Розрахунково-платіжна відомість».
Змінено:
 1. Нового зовнішнього виду набули звіти: «Оборотно-сальдова відомість по рахунку в банку» та «Оборотно-сальдова відомість по касі».

Версія 10.0.7427 (4 лютого 2019)


Додано:
 1. Передбачено використання БукКіпер платниками єдиного податку четвертої групи. У Властивостях моєї фірми встановлюється система оподаткування «Платник єдиного податку (4 група)».
 2. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма Д5).
 3. Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.
 4. Розділ НА: операція «Поліпшення об’єктів необоротних активів» (модернізація, реконструкція тощо), що збільшує балансову вартість НА.
 5. Розділ НА: операція «Продаж об’єктів нематеріальних активів».
 6. Розділ НА: можливість групового обліку однотипних необоротних активів.
 7. Розділ НА: в документі «Акт введення в експлуатацію необоротних активів» додали рядки для відображення статей витрат (за матеріалами, оплатою праці та інші), що включаються у первісну вартість об’єкта обліку.
 8. Розділи «Придбання» та «Продажі»: можливість експорту списку проведених документів в Excel. Функція експорту знаходиться біля кнопки «+Нова операція».
 9. Банківська виписка: можливість роботи з валютними рахунками.
Змінено:
 1. Ввели заборону на експорт в XML та Сонату документів «Податкова накладна» та «Розрахунок коригування до ПН» з нульовими значеннями.
 2. Змінили формат відображення бухгалтерських проводок по сформованих документах та операціях.
 3. Баланс (Звіт про фінансовий стан):
  • при заповненні звіту відбувається автоматичне підставлення середньооблікової чисельності працівників;
  • можливість вибору (із вбудованих довідників-класифікаторів) організаційно-правової форми, виду діяльності, органу статистики та території;
  • валідація всіх полів заголовної частини;
  • заборона проведення звіту, у якого підсумкові суми розділі Актив і Пасив не збігаються.
 4. Операція «Придбання послуг»: вартість придбаних робіт та послуг можна відносити на рахунок 152.
 5. Розділ Запаси, операція «Списання»: вартість ТМЦ можна відносити на рахунок 152.
 6. Скасували обмеження введення літер в номери розрахункових рахунків.
Виправлено:
 1. Поля документів «Податкова накладна» та «Розрахунок коригування до ПН», що мають нульове значення, в Сонату та XML експортуються порожніми (без «0»).
 2. При імпорті контрагентів (із клієнт-банка), які є банками, змінили механізм ідентифікації. Тепер пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ + МФО.
 3. Інвентарний номер об’єктів необоротних активів: збільшили можливу для введення кількість знаків.

Версія 10.0.7423 (24 січня 2019)


Додано:
 1. Баланс (звіт про фінансовий стан).
 2. Додаток Ф2 до Податкової декларації про майновий стан і доходи.
 3. Імпорт існуючої бази контрагентів у файлі Excel. Функція імпорту знаходиться на кнопці «+Новий контрагент».
 4. Форма для друку документа «Акт введення в господарський оборот об’єкта нематеріальних активів».
 5. В діалозі властивостей контрагента та Майстрі створення Моєї фірми додали поле для значення адміністративно-територіального устрою, який можна обрати із вбудованого довідника-класифікатора. Значення відображається у Балансі.
Змінено:
 1. В операції початкового балансу по зарплаті додали рядок для значення методів нарахування та утримання (за тарифом, відпустки, ЄФСС, ПДФО та інші).
 2. Кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві) додали до операцій розділів «Персонал» і «Необоротні активи», а також до звітів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси».
 3. Нового зовнішнього вигляду набули наступні звіти: «Валовий прибуток», «Оборотність запасів», «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками (покупцями) у валюті» та інші.
 4. В Загальній оборотно-сальдовій відомості сальдо та обороти за розрахунками з постачальниками, покупцями, іншими кредиторами та іншими дебіторами відображаються на відповідних рахунках окремо.
 5. У звіті «Реєстр документів» група колонок «Операція» замінена на «Проводки», де наводиться інформація про назву операції та суму.
Виправлено:
 1. В діалозі властивостей та Майстрі створення банка і контрагента (якщо він є банком) видалили контроль унікальності коду ЄДРПОУ. Це дозволить створювати відділення банків, які мають однаковий код ЄДРПОУ, але різний МФО.
 2. В операції «Отримання рахунку» виправили форму друку другої сторінки.

Версія 10.0.7417 (17 січня 2019)


Додано:
 1. Імпорт банківських гривневих документів із ПУМБ.
 2. Розділ Персонал: операції з обліку розрахунків з фізичними особами за цивільно-правовими договорами.
 3. Особистий кабінет: посилання на «Інші способи оплати».
 4. Додаток Ф1 «Розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами».
 5. Діалог властивостей та Майстер створення моєї фірми: нове поле для введення органу статистики. Орган статистики обираємо із вбудованого довідника.
 6. Підрозділи «Операції»: при кліці на контрагента з’являється спливаюче вікно з інформацією про сальдо розрахунків з обраним контрагентом, задачі, чернетки і звіти.
 7. Нового зовнішнього вигляду набули наступні звіти: «Загальна ОСВ», «Схема рахунку», «Реєстр проводок», «Реєстр документів», «Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками (покупцями)», «Акт звірки розрахунків», «Прайс-лист».
 8. Нові звіти розділу Необоротні активи: «Зведена відомість по матеріально-відповідальних особах та необоротних активах», «Відомість по групах необоротних активів», «Інвентарна картка обліку основних засобів».
 9. Операції початкового балансу за дебетом і кредитом заданого рахунку.
 10. Форма для друку «Акт введення в експлуатацію».
 11. Експорт звітів в Excel форматі.
Змінено:
 1. Рахунки в банках. Додали групування за валютою рахунку.
 2. Функція для імпорту об’єктів обліку знаходиться на кнопці «Новий об’єкт обліку».
 3. Панель управління НА: безоплатна передача об’єктів обліку здійснюється зі складу.
 4. Банківська виписка: в рядках виписки додана можливість вибору підстави — рахунку.
 5. При створенні документів розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси» додані кнопки-посилання на відповідні сторінки «Help» (допомога користувачеві).
 6. Документ «Акт прийому-передачі об'єкта нематеріальних активів»: можливість прямого віднесення вартості придбаних активів (наприклад, короткострокових ліцензій) на витрати.
 7. Операція «Отримання рахунку»: додана опція «ПДВ в т.ч.». Функція дозволяє вводити в документ ціну/суму з ПДВ. Алгоритм розрахунку незмінний: ціна з ПДВ перераховується в ціну без ПДВ, а сума без ПДВ округляється з точністю до 2 знаків після коми.
Виправлено:
 1. В «Акті звірки розрахунків» виправили відображення підписів.
 2. Продажі — Прайс-листи: введення значення ціни «0» заборонено.

Версія 10.0.7408 (10 січня 2019)


Додано:
 1. Операція початкового балансу за необоротними активами.
 2. Імпорт банківських документів із клієнт-банку Райффайзен.
 3. Звіт «Податкова декларація про майновий стан і доходи (для підприємців)».
 4. В Плані рахунків реалізували звіт «Реєстр проводок». Документ можна побудувати через звіт «Схема рахунку».
 5. В Плані рахунків реалізували «Оборотна відомість по об'єктах обліку». Для деталізації інформації складається окрема «Оборотна відомість».
Змінено:
 1. Для введення дати в господарських операціях можна використовувати будь-які розділові знаки.
 2. У Плані рахунків додали пошук потрібних рахунків та субрахунків за назвою, або кодом.
 3. Всі операції початкового балансу створюються датою 01.01.1900.
 4. Перевірка дублювання номерів рахунків здійснюється з урахуванням валюти рахунку.
 5. Колонки звіту «Реєстр документів» розділили на дві групи: «Документ» і «Операція».
 6. В операціях розділу Необоротні активи вибір матеріально-відповідальної особи здійснюється із довідника Співробітники.
Виправлено:
 1. Розділ Необоротні активи:
  • Операція Інвентаризація: після вибору матеріально-відповідальної особи, таблична частина документа автоматично заповнюється, або очищується;
  • Доопрацювали процес копіювання операцій та документів;
  • Панель управління: виправили заповнення підсумкових сум.

Версія 10.0.7398 (3 січня 2019)


Додано:
 1. В розділі «Необоротні активи» реалізували Панель управління, в якій візуально зображені можливі операції за необоротними активами.
  Інформація на додаткових панелях відображає стан НА підприємства, показує наявні об’єкти обліку, неоплачені рахунки та не проведені документи.
 2. План рахунків (розділ «Бухгалтерія»). До Плану рахунків прив’язали наступні звіти:
  • Відомість за розрахунками з контрагентами;
  • Відомість за розрахунками з контрагентами у валюті;
  • Схема рахунку;
  • Реєстр документів.
Змінено:
 1. У дочірніх документах розділу «Запаси» назву колонки «Код» змінили на назву «Стан», де відображається інформація про проведення.
Виправлено:
 1. У друкованій формі документа по операції «Експорт послуг» виправили ​​друк довгих полів «Замовник, адреса» і «Замовник, в особі».
 2. У друкованій формі документів «Рахунок», «Видаткова накладна», «Акт виконаних робіт», «Акт виконаних робіт з матеріалами» виправили формат відображення суми знижки.

Версія 10.0.7391 (27 грудня 2018)


Додано:
 1. Розділ Персонал. Операція «Розрахунок зарплати при звільненні».
 2. Створення платіжного доручення (на основі відомості на поповнення карткових рахунків), яке формує проводки по виплаті зарплати в розрізі працівників.
 3. Операції початкового балансу за розрахунками з іншими дебіторами і кредиторами.
 4. Друк документа «Акт виготовлення».
Змінено:
 1. Автоматичне заповнення звіту «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)».
 2. Автоматичне підставляння балансового рахунку в операціях початкового балансу, в залежності від виду рахунку в банку.
 3. Швидкі підказки в усіх діалогах привели до нового вигляду.
Виправлено:
 1. При скасуванні проведення банківської виписки, операції, які автоматично були створені в момент проведення, видаляються.
 2. Операція «Повернення від покупця»: виправлено ​​друк довгої адреси.
 3. Операція «Отримання рахунку:» рядок «Покупець» перейменовано в «Платник».
 4. Операція «Реалізація запасів»: рядок «Покупець» перейменовано в «Одержувач».

Версія 10.0.7390 (20 грудня 2018)


Додано:
 1. Звіт «Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)».
 2. Додали операції отримання відсотків за депозитом на гривневий та валютний рахунки в банку.
 3. Додали новий вид об'єктів обліку — «Послуги з оренди». Доходи за операціями з надання орендних послуг обліковуються за кредитом 713 рахунку.
 4. У діалозі властивостей рахунків в банках автоматичне відображення виду рахунку визначається першими чотирма цифрами номера рахунку: 2610 — «Короткостроковий депозитний рахунок» (балансовий рахунок 351), 2615 — «Довгостроковий депозитний рахунок» (балансовий рахунок 184), 3751 — «Спеціальний рахунок в системі адміністрування ПДВ» (балансовий рахунок 315), 2604 — «Поточний рахунок для коштів ФССУ» (балансовий рахунок 311), інші — «Поточні рахунки» (балансові рахунки 311, 312).
Змінено:
 1. Якщо в номенклатурі товарів отриманого рахунку присутні нематеріальні активи, пов’язаною операцією з придбання буде Придбання об'єктів нематеріальних активів.
 2. В розділі Персонал Накази про звільнення та переведення на іншу посаду можна надрукувати.
 3. Додали можливість імпорту існуючої бази об’єктів обліку типу «Послуга» в систему БукКіпер.
 4. У механізмі імпорту об'єктів обліку реалізували можливість завантаження інформації по існуючим прайс-листам. Після завантаження бази даних, у системі будуть створені нові об’єкти обліку та операція «Створення прайс-листа» (потребує подальшого проведення).
 5. В Майстрі створення банків зробили можливість завантаження даних з класифікатора по МФО.

Версія 10.0.7386 (13 грудня 2018)


Додано:
 1. Операція «Реалізація послуг з матеріалами». Розділ Продажі.
 2. Операція «Інвентаризація необоротних активів». Розділ Необоротні активи.
 3. Операція «Відпустка без збереження заробітної плати». Розділ Персонал.
 4. Операція «Списання до бюджету зобов'язань з ПДВ». Розділ Бухгалтерія.
 5. Операція «Надходження коштів від ФССУ». Розділ Бухгалтерія.
 6. Операції перерахування коштів з рахунку в банку на інший власний рахунок і надходження коштів на рахунок в банку з іншого власного рахунку.
 7. Імпорт банківських виписок Креді-Агріколь і ТАСкомбанк.
 8. Додаток ВП до звіту неприбуткових організацій. Розділ Звітність.
Змінено:
 1. Наказ про надання відпусток можливо надрукувати.
 2. В Зарплатних проектах розділу Персонал додано контроль повторного створення карткового рахунку співробітника.
 3. Якщо в номенклатурі виписаного рахунку присутні послуги та матеріали, то пов’язаною операцією з реалізації буде — «Реалізація послуг з матеріалами».
 4. Діалог вибору об'єктів обліку в документах. При кліці на значенні ціни відкривається спливаюче вікно «Ціни». В ньому наводиться інформація про ціну придбання, склад, дату, залишки.
 5. Пункти лівого меню всіх розділів сервісу розділили на групи.
Виправлено:
 1. Підрозділ Рахунки в банках. У вкладці «Операції» можна видаляти документи.
 2. Рахунки в банках. При редагуванні рахунків у списку, виправили обробку ознаки «Основний».
 3. Банківська виписка. Можливо відразу провести необхідний рядок документа.
 4. Дашборд. Перенесення довгого номера розрахункового рахунку.

Версія 10.0.7382 (6 грудня 2018)


Додано:
 1. Імпорт виписок Уркгазбанку, Ощадбанку та Айбокс Банку.
 2. Звіт "Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу".
 3. Операції видачі, отримання та повернення короткострокової поворотної фінансової допомоги.
 4. Операція "Бухгалтерська довідка" (розділ "Бухгалтерія"). Призначена для ручного формування проводок.
 5. Операції з перерахування коштів комітенту і одержання коштів від комісіонера.
 6. Відомості по розрахунках з іншими дебіторами і кредиторами.
Змінено:
 1. Заповнити номенклатуру в усіх документах в розділів «Придбання», «Продажі», «Запаси» можна одним списком. Для цього в робочій формі документа вказується функція «ввести списком». В переліку всіх об’єктів обліку необхідні ТМЦ (роботи, послуги) потрібно помітити, і натиснути «Додати».
 2. Для нового облікового запису на закладці банківських рахунків в бухгалтерії додано повідомлення і кнопка створення.
 3. У майстрі створення Моєї фірми змінився зовнішній вигляд швидких підказок.
 4. Якщо в договорі комісії відсоток винагороди та спосіб її утримання вказано, ці умови будуть використовуватись для розрахунку результатів операцій «Звіт комітенту» та «Звіт комісіонера».
 5. У діалозі вибору договору змінено заголовок, в ньому тепер вказується вид договору: "Загальні договори" або "Договори комісії".
 6. При створенні нового договору через всі робочі форми документів (окрім документів комісійної торгівлі), за замовчуванням встановлено вид — «Загальний договір».
 7. При створенні нового договору через робочі форми документів по операціях: «Отримання товарів від комітента», «Передача товарів комісіонеру», «Звіт комітенту», «Звіт комісіонера», «Перерахування грошей комітенту», «Одержання грошей від комісіонера» за замовчуванням встановлено вид — «Договір комісії».
Виправлено:
 1. Якщо по окремому договору вже були проведені документи, або він був створений із діалогу вибору договору, внести в нього зміни не можливо.
 2. Імпорт банківської виписки з клієнт-банку. При надходженні грошей на рахунок неприбуткової організації за замовчуванням встановлено тип операції — «Отримання цільового фінансування».

Версія 10.0.7377 (29 листопада 2018)


Додано:
 1. Додано операцію «Звіт комісіонера» у розділі Продажі.
 2. Для операції «Звіт комітенту» додано друковану форму документа.
 3. У діалозі властивостей договору додано поле виду договору з двома значеннями: «Загальний договір» і «Договір комісії». Для договору комісії у вкладку «Умови» додано поля для зазначення відсотка винагороди та ознаки утримання винагороди з виручки від реалізації комісійних товарів.
 4. В операціях по заробітній платі додано можливість проведення операції «Виплата на карткові рахунки». Створюється як самостійна операція, так і на основі нарахування авансу і заробітної плати.
 5. В розділ «Необоротні активи» додано операції: «Придбання об'єктів нематеріальних активів», «Вибуття (ліквідація) необоротних активів», «Введення в господарський оборот НА», «Переміщення для продажу», «Переміщення для тимчасового виведення (консервації)», «Реалізація необоротних активів».
 6. У вікні перегляду сформованих проводок за операціями розділу «Необоротні активи» додана вкладка «Необоротні активи».
Змінено:
 1. У форми документів «Податкова накладна», «Розрахунок коригування до ПН» додано поле «Дата реєстрації». Ця дата, передусім, потрібна для документів, складених за старою формою, що діє до 01.12.2018, а реєстрація ПН і РК в ЄРПН відбувається в період дії нової форми — після 01.12.2018.
 2. У діалозі властивостей контрагента-нерезидента в селекторі країни додано кнопку імпорту країни із вбудованого довідника-класифікатора.
 3. У діалозі властивостей контрагента-юр. особи змінився зовнішній вигляд значків швидких підказок.
 4. В довіднику Контрагенти назва ФОП показується в повному форматі «Прізвище, Ім'я, По батькові».
 5. У діалозі редагування посади додано елемент, де можливо обрати рахунок віднесення витрат по нарахованій зарплаті.
 6. Реалізовано можливість вибору рахунка витрат для проведення зарплатних документів. За замовчанням встановлено рахунок 91 «Загальновиробничі витрати». Змінити рахунок віднесення витрат та обрати інший (23 — «Виробництво», 92 — «Адміністративні витрати», 93 — «Витрати на збут») можна через довідник Посади розділу Персонал.
 7. В довіднику Контрагенти нові користувачі системи за необхідністю самостійно створюють контрагентів (наприклад «Кінцевий споживач»), ідентифікувати яких неможливо. Для цього в картці контрагента обирається його організаційно-правова форма — «Інше».
Виправлено:
 1. У гривневих і валютних платіжних дорученнях додано перевірку обов'язкової наявності у контрагента рахунку в банку. У видаткових гривневих і валютних платіжних дорученнях додано перевірку обов'язкової наявності призначення платежу.
 2. На основі операції Отримання рахунку, в якій присутні об'єкти необоротних активів, тепер можна створити операцію «Придбання необоротних активів».

Версія 10.0.7370 (22 листопада 2018)


Додано:
 1. Додана операція "Передача товарів комісіонеру". Розділ Продажі.
 2. Додана операція "Звіт комітенту". Розділ Продажі.
 3. Додана операція "Отримання товарів від комітента". Розділ Придбання.
 4. Додана операція "Реалізація товарів, прийнятих на комісію". Розділ Продажі.
 5. В розділі Персонал додано підрозділ "Зарплатні проекти". Тут створюються договори з банками на обслуговування карткових рахунків співробітників.
 6. Зроблено імпорт виписки з ОТП-банку.
 7. Якщо банк не має API, або ми про це ще не знаємо, то його неможливо вибрати.
 8. В довіднику "Валюти" з'явилася можливість імпортувати валюту з довідника НБУ.
Змінено:
 1. У складів додано властивість "Вид", варіанти: "Загальний склад" - звичайний склад, використовувався раніше; "Склад комітента" та "Склад комісіонера" ​​- використовуються в операціях, пов'язаних з комісійною торгівлею.
 2. У фіскальних звітах додана заборона скасування проведення, якщо звіт є додатком, а основний звіт проведено.
 3. У діалозі створення фіскальних звітів при створенні звіту неприбуткової організації видалена можливість вибору типу звітного періоду "місяць", звіт можна створювати тільки з періодом "рік", а період "місяць" при необхідності можна вибрати безпосередньо в відкритому звіті.
 4. При появі діалогів додано анімації. Вам подобається? Напишіть про це у формі зворотного зв'язку.
 5. Цілком перероблено Звіт неприбуткової організації:
  • зроблено редагування поле "Дата Подання", поле "Дата Заповнення" видалено;
  • додана можливість вибирати податкову інспекцію, поле "Код інспекції" видалено;
  • при виборі нового звітного або уточнюючого документа додано поле для введення номера нового звітного або уточнюючого документа;
  • при виборі уточнюючого документа додана можливість задавати уточнюється звітний період;
  • додано контроль коректності введення значень року і місяця звітного і уточнюючого звітного періоду;
  • при створенні заповнюється тільки заголовна частина і підписи, для заповнення змістовної частини потрібно натиснути кнопку "заповнити";
  • при натисканні кнопки "заповнити" заповнюється тільки змістовна частина, в головній частині і підписах залишаються незмінними введені користувачем дані;
  • при закритті усунуто появу запиту на збереження звіту, якщо користувач нічого в ньому не міняв;
  • для видалення відкритого звіту додана кнопка "Видалити";
  • додано додаток ГД.
Виправлено:
 1. У діалозі створення фіскальних звітів усунена недоробка, через яку при створенні звітів, створення яких можливе тільки з типом звітного періоду "рік", що не підставлявся цей типу періоду після вибору бланка звіту.

Версія 10.0.7356 (15 листопада 2018)


Додано:
 1. З’явились операції обліку основних засобів та нематеріальних активів: внесення початкового балансу, введення в експлуатацію, розрахунок амортизації. При розрахунку податків, суми за цими операціями автоматично враховуються у складі витрат звітного періоду підприємства на загальній системі оподаткування.
 2. Додано вікно привітання на головній сторінці з корисними порадами та посиланнями, які значно спростять початок роботи в сервісі. Ласкаво просимо!
 3. Реалізовано імпорт банківської виписки з клієнт-банку УкрСиббанка (csv-формат).
 4. З'явилася кнопка "Друк" у звітах розділу "Бухгалтерія": Загальна ОСВ, ОСВ по касі, ОСВ по рахунку в банку в національній (іноземній) валюті, Акт звірки розрахунків, а також розділу "Персонал": Розрахунково-платіжна відомість, Список прийнятих, Список співробітників та інші.
Змінено:
 1. Форма документа "Податкова накладна" оновлена ​​до версії, затвердженої Наказом №763 від 17.09.2018. Нова форма містить зміни та новації, згідно із Наказом, та буде використовуватись для податкових накладних, складених після 01.12.2018 включно.
 2. Форма документа "Розрахунок коригування до податкової накладної" оновлена ​​до версії, затвердженої Наказом №763 від 17.09.2018. Нова форма буде використовуватись для документів, складених після 01.12.2018 включно.
 3. Фіскальні звіти. Покращена процедура перевірки наявності запущеного SonataAgent.
Виправлено:
 1. Базовий список операцій, можливий для проведення банківською випискою, розширено. В новій версії всі банківські операції, що реалізовані в онлайн бухгалтерії, доступні для проведення однією випискою.
 2. Операція "Реалізація запасів". У друкованій формі видаткової накладної додано можливість введення розширеного формату адреси сторін угоди.

Версія 10.0.7349 (08 листопада 2018)


Додано:
 1. Додана кнопка "Друк" в звіти: Відомість за розрахунком з постачальником, Відомість за розрахунком з постачальником у валюті, Відомість за розрахунком з покупцем, Відомість за розрахунком з покупцем у валюті, Відомість за розрахунками з іншими дебіторами, Оборотна відомість по складу, Валовий прибуток, Оборотність запасів.
 2. Кнопка "Друк" додана в підрозділ "Прайс-листи".
 3. При імпортуванні банківської виписки з клієнт-банку до системи, виконується автовизначення кодування dbf-файлів. Для цього в налаштуваннях Клієнт-Банку потрібно встановити позначку "Визначається автоматично".
 4. Додана операція "Отримання інвойсу".
Змінено:
 1. В операції "Придбання послуг" тепер можна обрати рахунок, на які відносити витрати.
 2. Декларація ПДВ. Змінено експорт звіту з додатками у форматі XML. Якщо раніше додатки декларації в програму подання звітності Соната завантажувалися окремими документами, то тепер вони формуватимуть єдиний пакет документів Декларації з ПДВ.
 3. Звіт "Прайс-лист". Додана можливість застосування фільтра по групах об'єктів обліку.
Виправлено:
 1. Після зміни імені користувача, в системі нове ім’я застосовуватиметься усюди.
 2. Форма № Д4. Виправлено експорт в XML основного звіту. Також виправлено відображення довгої строки адреси.
 3. Видалення банківської виписки, в якій присутній хоча б один проведений рядок, неможливе. Також були відредаговані підказки.

Версія 10.0.7340 (01 листопада 2018)


Додано:
 1. У властивостях розрахункового рахунку додано найменування і ознака активності. Якщо ознака активності не встановлено, то рахунок не відображається при роботі з системою.
 2. В розділі Бухгалтерія оновлено зовнішній вигляд підрозділу Розрахункові рахунки. З’явились іконки валют і можливість видалення рахунків. З’явився фільтр "Всі або тільки активні", який відображає список згідно з ознакою активності рахунку.
 3. На головній сторінці в переліку розрахункових рахунків показується іконка валюти. Також з'явилося посилання переходу на всі рахунки. Графік руху грошей показує загальну суму по банку і касі.
 4. Реалізовані підказки щодо наступних дій користувача в розділах Придбання, Продажі, Запаси та Звітність.
Змінено:
 1. Покращено імпорт виписки з клієнт-банку. Якщо МФО його рахунку дорівнює 899 998, то йому присвоюється роль "Державний орган".
 2. В Налаштуваннях імпорту тепер можна обирати формат файлу і кодування.
Виправлено:
 1. У друкованій формі Інвойсу (операція "Експорт послуг") виправлено ​​друк довгої назви договору (рядок "Предмет договору").
 2. На головній сторінці виправлено відображення залишків і руху грошових коштів на валютних рахунках.

Версія 10.0.7328 (25 жовтня 2018)


Додано:
 1. З'явився імпорт банківських виписок з клієнт-банку Приватбанку до сервісу Буккіпер Саас. Реалізовано попередній варіант зв'язку з Приват24 через API автоклієнту.
 2. В довідник "Об'єкти обліку" додана панель з підказками - якого алгоритму дій слід дотримуватися користувачу при першому створенні об’єктів обліку.
 3. У розділах "Придбання", "Продажі", "Запаси" в режимі "Операції" додана можливість налаштування групування списку операцій.
 4. У майстрах створення контрагента і Моєї фірми додана можливість завантаження даних підприємств із довідника ЄДРПОУ.
 5. Додана операція перерахування митних платежів.
 6. Додані операції вступного балансу по розрахунках з іноземними постачальниками і покупцями.
Змінено:
 1. Діалог створення фіскального звіту. Режим "Бланк" є режимом за замовчуванням. Додана можливість відображення в переліку звітів всіх реалізованих бланків - без прив’язки до встановленої у Властивостях моєї фірми системи оподаткування.
 2. Операції вступного балансу розділені на дві групи: за активами і за пасивами.
 3. Поліпшено заповнення таблиці 6 звіту "Персоніфікований облік платників ЄСВ (Додаток 4)". Рядки за лікарняними виплатами помічено. Календарні дні роботи відображаються тільки в необхідних рядках.
 4. Діалог властивостей фізособи. Дата народження і стать відкриті для редагування з перевіркою на відповідність ІПН.
 5. Змінено період формування бухгалтерських звітів: поточний місяць, попередній місяць, попередній квартал, поточний квартал та інші.
Виправлено:
 1. При створенні ПН з операції "Експорт запасів" в накладній автоматично встановлюється тип причини 07, а ІПН - 300000000000.
 2. В друкованій формі Акту надання послуг фізичній особі додано відображення фактичної адреси такої особи.

Версія 10.0.7322 (18 жовтня 2018)


Додано:
 1. Додано можливість використання сервісу для неприбуткових організацій. У Властивостях моєї фірми встановлюється система оподаткування «Неприбуткова організація». В розділі "Звіти" додано "Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації".
 2. У розділі "Продажі" додана нова операція "Експорт запасів".
 3. Додано новий звіт "Довідка про доходи". Створюється в довіднику Співробітники розділу Персонал.
 4. Додані операції безоплатного отримання і передачі запасів і послуг, безповоротного отримання і видачі грошових коштів по касі і рахунках в банках в національній валюті, безповоротного отримання грошових коштів по рахунках в банках в іноземній валюті, визнання операційного доходу за рахунок цільових надходжень.
Виправлено:
 1. Виправлено розрахунок внеску в ЄФСС. Донарахування до мінімальної зарплати для сумісників більше не застосовується.

Версія 10.0.7315 (11 жовтня 2018)


Додано:
 1. Додані звіти "Відомість за розрахунками з іншими дебіторами" і "Відомість за розрахунками з постачальниками у валюті". Щоб отримати загальну інформацію по результатам діяльності всього підприємства, звіти потрібно формувати в розділі "Придбання" - "Звіти". Якщо потрібна інформація по конкретному контрагенту, будуйте ці документи із закладки "Звіти" обраного контрагента підрозділу "Контрагенти".
 2. Додано операцію "Імпорт запасів".
Змінено:
 1. У діалогах властивостей і майстрах створення: моєї фірми, контрагента, банку і рахунків в банку – при створенні банку за кодом додана можливість завантаження його властивостей із вбудованого каталогу банків.
 2. При імпорті контрагента, який є банком, додано заповнення ознаки, коду і міста банку.
 3. У платіжних дорученнях додана можливість створення контрагентів, які є банками.
 4. У Декларації ПДВ зроблено заповнення рядків 11.1, 11.2. У них відображаються дані з операції "Імпорт запасів".
 5. У майстрі створення контрагентів вид організаційно-правової форми "Кінцевий споживач" змінений на "Інше". Для того, щоб вибір організаційно-правової форми не викликав труднощів в роботі, додано опис виду обраної організаційно-правової форми.
 6. У податковій накладній та розрахунку коригування поле "Номер філії" тепер можна редагувати.
 7. В авансовому звіті додана можливість створити платіжне доручення як документ, яким внесено залишок, або видана перевитрата. Крім того, в якості документів отримання грошей підзвітною особою додана підстановка платіжних доручень.
 8. В друкованій формі виставленого рахунку додано відображення реквізитів договору.
 9. У звіті з персоніфікованого обліку платників ЄСВ (Додаток 4) додана можливість видаляти і повторно створювати пов'язані додатки.
Виправлено:
 1. У виписаній ФОП-ом податковій накладній та коригуванні до неї виправлено заповнення поля "Посадова особа".
 2. У друкованій формі виставленого рахунку виправлено відображення довгого тексту (в т.ч. в PDF).

Версія 10.0.7311 (04 жовтня 2018)


Додано:
 1. Для користувачів – юридичних осіб додано операції: формування статутного капіталу, поповнення статутного капіталу в касу і на рахунок в банку, введення початкових залишків за статутним і неоплаченим капіталами.
 2. При проведенні всіх операцій додані проводки віднесення доходів і витрат на фінансові результати.
 3. Зроблено автоматичне заповнення Таблиці 6 "Звіту з персоніфікованого обліку платників ЄСВ (Додаток 4)".
 4. Додані операції: видача підзвітній особі з рахунку в банку, повернення коштів підзвітною особою на рахунок в банку, повернення зарплати на рахунок в банку, введення початкових залишків за розрахунками по зарплаті.
 5. Режим "Прайс-листи". Додана можливість перегляду історії зміни ціни. На панелі інструментів додана кнопка "Налаштування прайс-листів".
Змінено:
 1. У довіднику фізичних осіб додана нова можливість – створення для таких осіб власних рахунків в банках.
 2. У звіті "Розрахунково-платіжна відомість" додано підсумовуючий рядок «Разом».
 3. У майстрі створення нових контрагентів (а також в діалозі їх властивостей) додано тип "Кінцевій споживач".
 4. Списки контрагентів типу "Фізична особа" і фізичних осіб об’єднані.
 5. Вибір і внесення контрагента у відповідний рядок всіх документів розділу Бухгалтерія обмежені характером господарської операції та типом контрагентів, з якими такі операції можуть бути проведені.
 6. При виборі контрагента у відповідному рядку всіх документів розділу Бухгалтерія - в залежності від виду господарської операції - реалізована підстановка фільтра в розрізі постачальників, покупців, банків, державних органів.
 7. Декларація ПДВ. Додана можливість видаляти або повторно створювати пов'язані додатки.
 8. Для нового аккаунту тепер створюється прайс-лист "Відпускні ціни" з видом ціни "Роздрібна".
 9. Спливаюче вікно "Ціни". Тепер відображаються ціни у всіх прайс-листах. Опція "Історія" та кнопка "Змінити" прибрані.
 10. Режим "Прайс-листи". Ввести нове, або змінити вже існуюче значення ціни, дата якої була створена раніше сьогоднішнього дня, неможливо. Після збереження значення показується спливаюче повідомлення. Якщо значення ціни на дату фільтра встановлено за допомогою документа "Прайс-лист", то воно відображається у вигляді гіперлінка (клікання на нього відкриває документ).
 11. У прибутковому і видатковому платіжних дорученнях по операціях з фізичними особами додана ознака того, що рахунок контрагента відкритий в певному банку. Коли ознака встановлена, окремі елементи для вибору фізичної особи відображаються і записуються в проводку.
Виправлено:
 1. Для операцій "Реалізація запасів", "Списання", "Переміщення" заборонено скасування проведення "заднім" числом.
 2. У розділі "Запаси" заборонено проведення операцій без рядків.

Версія 10.0.7306 (27 вересня 2018)


Додано:
 1. Додано операції початкового балансу: внесок залишків за зобов'язаннями й переплаті по податках, по нерозподіленому прибутку і непокритому збитку.
 2. Додано операції списання коштів банком за розрахунково-касове обслуговування меморіальним ордером в національній та іноземній валютах.
 3. Додано режим "Прайс-листи" (розділ Продажі). Відображаються всі види цін обраного прайс-листа (до трьох), на обрану дату. Значення можна редагувати.
Змінено:
 1. В авансовому звіті додано відображення посади підзвітної особи.
 2. Операція "Виставлення рахунку". При створенні документа на оплату на основі рахунку автоматично заповнюється примітка (призначення платежу).
 3. Діалог редагування цін. Не можна змінити значення ціни, дата якої встановлена раніше за поточну.
 4. Спливаюче вікно "Ціни". Відображаються відразу всі види цін обраного прайс-листа (в кількості - до трьох) на сьогодні. Для відображення історії цін додано ще один чекбокс.
Виправлено:
 1. Операція "Реалізація послуг". У друкованій формі документа змінено текст в підсумках.
 2. В каталог КВЕД додано коди: 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 45.32, 45.40.
 3. Податкова накладна. Якщо в картці контрагента не вказано його повне найменування, у податковій накладній зазначається коротка назва.
 4. Розрахунок коригування до ПН. Для скопійованих рядків додана можливість редагування номерів в колонці 1.

Версія 10.0.7306 (19 вересня 2018)


Додано:
 1. Після закінчення пробного (тріального) періоду вмикається режим "Тільки читання" в якому можливо продовжувати працювати в системі, але неможливо створювати нові операціі, видаляти та змінювати дані.
 2. В формі операціі "Виставлення рахунку" додано колонтитули, які будуть друкуватися в кожному документі. Змінити текст можна безпосередньо в робочій формі. Заголовок друкується після реквізитів до дати і номера рахунку, а нижній колонтитул - після таблиці з номенклатурою до підписів. Тепер поле "Примітка" не виводиться на друк.
 3. Додано діалог редагування цін. Викликається при натисканні кнопки "Змінити" у спливаючому діалозі "Ціни", в списку об'єктів при кліці на дію "Ціни". За змістом - це розвиток закладки "Ціни", яка була раніше у властивостях об'єкта обліку. Доданий вибір прайс-листа, виду ціни. Додана колонка "Створена", для значення цін, які були додані операцією "Створення прайс-листа" в ній відображається гіперлінк з датою і номером документа (при натисканні відкривається документ).
 4. Додано друковану форму для авансового звіту. В робочу форму додані відповідні поля: сумма залишку або перевитрати, перелік документів отримання грошей або внеску залишків.
Змінено:
 1. В операцію "Реалізація послуг" додано найменування об'єкта для друку. В формі для друку додано відображення реквізитів "моєї фірми" і контрагента.
 2. В Розрахунку коригування до податкової накладної додана можливість редагування ячей розділу Б в колонках 9, і 11. Додана можливість коригування ціни та копіювання рядка.
 3. Змінено спливаюче вікно "Ціни". Додана можливість вибіру прайс-листа, виду ціни. Додана кнопка "Змінити", яка відкриває діалог редагування цін.
 4. У властивостях об'єкта обліку на закладці "Загальні" доданий гіперлінк "Показати ціни", при натисканні якого відкривається діалог редагування цін.
Виправлено:
 1. При створенні пов'язаної операції "Реалізація послуг" з операції "Виставлення рахунку" здійснюється успадкування найменувань об'єктів для друку.

Версія 10.0.7306 (13 вересня 2018)


Додано:
 1. У відомості нарахування авансу додано колонку з сумами до виплати, а також можливість створення документу по виплаті.
 2. Додано можливість створення відомості на виплату зарплати на основі розрахункової відомості.
 3. У Декларації з ПДВ додано автоматичне заповнення.
 4. Додано звіт "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" (F0217020, J0217020).
 5. У розділі Персонал додано довідник професій. Є можливість імпортувати професії з класифікатора ДК 003: 2010.
Змінено:
 1. У вступному балансі по валютних рахунках валюта операції тепер встановлюється автоматично на основі властивостей рахунку в банку.
 2. При реєстрації та при зміні номера телефону виконується перевірка його унікальності.
 3. Змінилися Додатки 1 і 5 до Декларація з ПДВ. Тепер вони створюються як пов'язані звіти до Декларації. Також реалізована можливість додавати / видаляти рядки в таблицях додатків до регламентованої звітності з ПДВ.
 4. У податковій накладній змінено поведінку поля "Не підлягає поданню отримувачу з причини", - якщо поле не заповненне, то код причини очищується.
 5. Декларацію з ПДВ тепер можна зробити також і за квартал.
 6. У розділах Придбання та Продажі додано підрозділ Проекти (раніше був в довідниках).
 7. У довіднику посад додано обов'язкову властивість - професія.
 8. У таблиці 5 звіту з персоніфікованого обліку платників ЄСВ (Додаток 4) колонки 12-15 тепер заповнюються даними професії, вказаними у властивостях посади.
Виправлено:
 1. У звіті за формою 1ДФ виправлено заповнення графи 9.

Версія 10.0.7301 (05 вересня 2018)


Додано:
 1. У розділі "Персонал" додано звіт "Розрахунково-платіжна відомість".
 2. Для нашого підприємства додана можливість створення валютного рахунку в банку-резиденті.
 3. В особистому кабінеті додана можливість сформувати рахунок на оплату ліцензії на використання ПЗ "Bookkeeper SaaS" та платіжне доручення.
 4. Під час реєстрації та/або при спробі змінити (підтвердити) телефон, додана перевірка унікальності номеру телефону.
 5. Додана можливість створення Платіжної відомості готівкою з документа нарахування авансу (використовуючи посилання в панелі завдань).
Змінено:
 1. В операції "Реалізація запасів", "Переміщення", "Списання", "Виготовлення", "Інвентарізація" додано заборону на формування документів "заднім числом".
 2. У друкованій формі документа "Інвентаризаційний опис" додано ще два члена комісії.
 3. З метою успішного формування XML-файла, в операцію "Податкове зобов'язання" додано додаткові перевірки.
 4. В екранній формі документа "Накладна на повернення" від покупця тепер відображається знижка, яку було використано під час реалізації таких товарів.
 5. Для правильності визначення собівартості реалізованих запасів, перед скасуванням проведення операції "Початковий баланс по запасах", тепер виконується перевірка списаних партій, створених поточним документом.
 6. Звіт "Прайс-лист" тепер можна роздрукувати.
 7. У звітах "Відомість по взаєморозрахунках з постачальниками", "Оборотна відомість за розрахунками з постачальниками", "Відомість по взаєморозрахунках з покупцями" і "Оборотна відомість за розрахунками з покупцями "додано фільтр по проекту.
 8. В операції "Реалізація запасів" додано поле "Через кого, підстава", куди можна вказати реквізити довіреності.
 9. В операції вступного балансу за валютними рахунками додана підстановка валюти, що була вказана у властивостях рахунка в банку.
 10. У документі нарахування авансу додано колонку з сумами до виплати.
Виправлено:
 1. Виправлена помилка, через яку, при імпорті об'єктів обліку, операція "Початковий баланс по запасах" не створювалася.
 2. В операції податкового кредиту було виправлено помилкову підстановку відповідальної за документ особи.
 3. Виправлена підстановка коду інспекції в податковій накладній.

Версія 10.0.7299 (30 серпня 2018)


Додано:
 1. У властивості договору додано прайс-лист, вид ціни та знижку. Задані значення використовуватимуться в операціях "Виставлення рахунку" та "Реалізація запасів".
 2. В операціях "Виставлення рахунку" та "Реалізація запасів", окрім договору, в спеціальному полі можна вказати і % знижки. Якщо він дорівнюватиме нулю, то в екранній та друкованій формах документів рядки зі знижкою не відображатимуться.
 3. В операціях "Податкове зобов'язання" та "Коригування податкового зобов'язання" додано функцію експорту в XML і в програму "Соната".
 4. Додана можливість вказувати іноземну валюту на рахунках в банках. Це можна зробити у властивостях моєї фірми, контрагентів і банків.
 5. Додано документ нарахування авансу співробітникам.
 6. Додана можливість створити контрагента - фізичну особу.
Змінено:
 1. Перероблені сторінки реєстрації та входу в систему.
 2. У властивостях об'єкта обліку додана перевірка правильності формату вводу кодів УКТ ЗЕД і ДКПП. Крiм того, ці коди тепер відображаються у списку об'єктів обліку.
 3. У підрозділі "Рахунки в банках", залишок на рахунку тепер відображається у валюті рахунку із зазначенням коду валюти, а звіт "Оборотно-сальдова відомість" тепер заповнюється у валюті рахунку.
 4. У документах «Платіжне доручення» в національній та іноземній валютах, операції вибору, створення і зміни валюти обмежені, відповідно, національною та іноземною валютами.
 5. В операції "Податкове зобов'язання", при виборі покупця, який не є платником ПДВ, у поле ІПН підставляється значення відповідного умовного ІПН.
 6. У списку об'єктів обліку зроблено пошук по штрих-коду. Дозволено виділення тексту в інформаційних панелях контрагентів, об'єктів обліку і договорів. Подвійний клік на будь-який з елементів у списках контрагентів, об'єктів обліку і договорів тепер відкриває діалог редагування.
Виправлено:
 1. Тепер при введенні коду підтвердження з СМС не потрібно натискати Enter.

Версія 10.0.7278 (20 серпня 2018)


Додано:
 1. Сервіс інтегровано із системою подання звітності «Соната», що дозволяє відправляти звіти до неї одним кліком. Щоб використовувати цю функцію, встановіть, або оновіть на вашому комп’ютері нову версію «Соната» (це можна зробити за адресою http://sonata.biz.ua), і потрібні кнопки: "Відкрити Сонату" та "Відправити в Сонату" з'являться у проведених регламентованих звітах сервісу.
 2. Додано сторінку "Умови використання". Вона доступна і без авторизації в системі.
 3. Додана операція вступного балансу, що дозволяє вводити залишки по запасах.
 4. Додана можливість сплатити послуги сервісу платіжною карткою.
Змінено:
 1. У видатковому касовому ордері не можна редагувати дати і суму, якщо у нього є пов'язана платіжна відомість.
 2. У платіжній відомості не можна скасувати проведення, якщо у неї є пов'язаний касовий ордер.
 3. Створити касову операцію по виплаті зарплати на основі платіжної відомості тепер можна так само, як і будь-який пов'язаний документ.
 4. У діалозі властивостей і майстрі створення контрагента тепер не можна встановити роль "Державний орган" для ФОП і нерезидентів.
 5. У картці вступного балансу незалучені колонки тепер також приховуються.
 6. Звіт "Додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" оновлено до версії 12.
 7. Сторінка оплати в особистому кабінеті відкривається в діалозі, а не в новому вікні. Тепер не обов'язково дозволяти браузеру показ спливаючих вікон.
Виправлено:
 1. Зі списку касових операцій видалений дублікат виплати зарплати з каси.

Версія 10.0.7268 (09 серпня 2018)


Додано:
 1. Додано "Особистий кабінет". Посилання на нього є в меню користувача.
 2. Додано підтвердження номера телефону по SMS. Змінити номер телефону можна в особистому кабінеті з обов'язковим підтвердженням через SMS.
Змінено:
 1. На головній сторінці змінено попередження про наявність заборгованості.
 2. У видатковому касовому ордері додано можливість редагування поля з назвою документу, що посвідчує особу одержувача. Після вибору одержувача, відбувається автоматичне заповнення цього поля паспортними даними. Це поле тепер обов'язкове (крім операції видачі на рахунок в банку і випадків, коли з ордером пов'язана платіжна відомість).
 3. У видатковому касовому ордері поле для введення одержувача зроблено обов'язковим для всіх видів операцій.
 4. Через те, що Положення про касові операції забороняє вносити в поле видаткового касового ордеру Одержувач» назви юридичних осіб та ФОПів, зі списку створення нових операцій видалені операції щодо видатку готівки на користь підприємств та підприємців.
 5. В операціях розділу "Бухгалтерія" змінено поведінку фільтра по виду операції. У список значень фільтра потрапляють тільки ті види операцій, які використовувалися в обраному періоді.
Виправлено:
 1. Виправлено відображення номера документа у вікні "Статус партнера".

Версія 10.0.7263 (02 серпня 2018)


Додано:
 1. У майстрі створення і діалозі властивостей нашого підприємства тепер можна вказати код організаційно-правової форми господарювання з каталогу та № реєстрації страхувальника в ПФУ. Надалі ці відомості будуть використовуватися у фіскальних звітах.
 2. З операції "Придбання запасів" можна зробити пов'язану операцію "Створення прайс-листа". У цьому випадку ціну в прайс-листі можна розрахувати як відсоток від ціни придбання.
 3. В операціях "Виставлення рахунку", "Реалізація запасів", "Реалізація послуг" додано вибір прайс-листа і виду ціни.
 4. У звіті "Прайс-лист" додано вибір прайс-листа і виду ціни.
 5. У розділі "Бухгалтерія" додано підрозділ "Рахунки в банках". Він містить список банківських рахунків нашого підприємства з докладною інформацією про них, документами і звітами по кожному рахунку окремо.
 6. У розділі Персонал додано довідник причин звільнення. Його елементи використовуються в наказах про звільнення і звіті за формою Д4.
 7. Додана операція перерахування податку на прибуток. У списку банківських операцій ця операція буде з'являтися тільки, якщо моя фірма - юридична особа.
Змінено:
 1. При зміні ІПН у діалозі властивостей фізичних осіб визначається їх стать і дата народження. 1. Надалі цю інформацію буде використано у фіскальних звітах.
 2. У розділі "Бухгалтерія" для операцій вступного балансу створений спеціальний підрозділ "Вступний баланс".
 3. У звіті за формою Д4 (персоніфікований облік ЄСВ), таблиці 1 і 5 тепер заповнюються автоматично.
 4. При зміні дати складання кореневого звіту за формою № Д4, вона також зміниться в усіх таблицях.
 5. У розділі "Запаси" в список документів додано колонку "Склад".
 6. При копіюванні об'єктів обліку, в копію тепер не успадковується "Артикул" і "Штрих-код".
 7. При копіюванні контрагентів, в копію тепер не успадковуються коди: ЄДРПОУ / ІПН, номер платника ПДВ, МФО та SWIFT (для контрагентів-банків).
Виправлено:
 1. Виправлено друк номера документа в операціях "Оприбуткування", "Списання".

Версія 10.0.7250 (26 липня 2018)


Додано:
 1. Нова операція "Створення прайс-листа".
 2. У звітах розділу "Персонал" доданий звіт "Середньооблікова кількість працівників".
 3. У Таблиці 1 фіскального звіту з єдиного внеску (Форма № Д4) додана підстановка середньооблікової чисельності співробітників, і в панелі завдань реалізований звіт, що її розшифровує.
 4. Додано імпорт контрагентів-юридичних осіб з класифікатора. Пошук контрагентів в класифікаторі здійснюється за кодом ЄДРПОУ.
Змінено:
 1. Для зручності роботи з об'єктами обліку, які мають довгі назви, у діалозі властивостей таких об'єктів збільшено поле "Назва".
 2. При імпорті банку з класифікатора код ЄДРПОУ форматується до 8-ми знаків (в разі лідируючих нулів).
 3. У друкованих формах актів виконаних робіт (операції "Придбання послуг", "Реалізація послуг") змінені підписи внизу документа.
Виправлено:
 1. У діалозі імпорту банків прибрана кнопка "Імпорт".
 2. Виправлена перевірка при видаленні одиниць виміру і груп (в разі, коли вони використовувалися у віддаленому об'єкті обліку).
 3. В операції "Повернення від покупця" виправлена помилка, через яку не враховувався покупець в діалозі вибору підстави.

Версія 10.0.7249 (20 липня 2018)


Додано:
 1. При введенні видаткових банківських документів і знятті проведення з прибуткових, виконується контроль залишку на рахунках.
 2. Можливість створення користувачами власних прайс-листів та видів цін (колонок в прайс-листах).
 3. У діалозі вибору банку (при додаванні розрахункового рахунку контрагента) тепер можна імпортувати банки з каталогу.
Змінено:
 1. При проведенні операції виплати зарплати створюється дочірня операція видаткового касового ордера. Друк касового ордера тепер не з відомості, а з дочірньої операції.
 2. Тепер у звітах при зміні фільтра звіт оновлюється автоматично.

Версія 10.0.7247 (17 липня 2018)


Додано:
 1. Додано формування операції "Початковий баланс" при імпорті об'єктів обліку.
 2. Додано звіт "Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску" (F3040111, J3040111). Поки тільки для ручного заповнення.
 3. Додано звіт "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до ОРГАНІВ доходів і зборів (Форма № Д4)" (F3000411, J3000411). Поки тільки для ручного заповнення.
 4. Додано звіт "Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб" (F3040511, J3040511). Поки тільки для ручного заповнення.
 5. Додана можливість експорту списку об'єктів обліку в Excel.
Змінено:
 1. При заповненні звіту "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця" виконується перевірка на наявність нарахувань за всі попередні періоди.
 2. ХМЛ-файл фіскальних звітів тепер зберігається під ім'ям, який відповідає формату електронного документа податкової звітності (тільки для новостворюваних звітів).
 3. У звіт "Оборотна відомість" за договором додано найменування контрагента, номер і дата договору.
 4. Наразі, при скасуванні наказу про прийняття на роботу, виконується перевірка на використання співробітника як підписанта.
 5. У наказі про приймання на роботу, при спробі скасувати проведення, виконується перевірка на використання співробітника як підписанта.

Версія 10.0.7243 (10 липня 2018)


Додано:
 1. У контрагентів додана роль "Державний орган". Нова роль додана в фільтри по списку контрагентів.
Змінено:
 1. Акти звірки по постачальнику і покупцеві об'єднані в один звіт який можна формувати окремо по розрахунках за покупки, за продажу і по всіх операціях.
 2. Удосконалено імпорт товарів і послуг. Тепер пошук одиниці виміру здійснюється по короткому імені, з якого прибрані пробіли і крапки.
 3. В операціях перерахування податків, при виборі контрагента додана установка фільтра за роллю "Державний орган".
Виправлено:
 1. Виправлена помилка, через яку відразу після імпорту банку не відображалися значення в діалозі властивостей.
 2. Виправлені перевірки правильності заповнення властивостей моєї фірми.
 3. Виправлені дрібні помилки відображення, що з'являлися в браузері EDGE.

Версія 10.0.7241 (06 липня 2018)


Додано:
 1. Додано звіт "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ)" (F0500105, J0500105).
 2. До операції виплати заробітної плати додана друкована форма видаткового касового ордера.
 3. У касових ордерах і авансовому звіті додано заборону проведення документа, якщо працівник на дату документа ще не прийнятий або вже звільнений.
 4. В операції приймання співробітника на роботу додана друкована форма наказу про прийняття.
 5. У звітах по контрагенту додані акти звірки по постачальнику і покупцю.
 6. В наказі про прийняття на роботу додана перевірка, яка виключить можливість повторного приймання співробітника, якого вже було прийнято у штат.
 7. В операції приймання на роботу і кадрове переміщення додана перевірка на спробу призначити другого директора, головного бухгалтера, або касира.
 8. Додана перша версія імпорту товарів і послуг з зовнішнього файлу. Знаходиться в "Об'єкти обліку" - "Імпортувати".
Змінено:
 1. Автонумерація податкових накладних приведена у відповідність із загальним алгоритмом (за винятком того, що в номері можуть бути тільки цифри).
 2. При створенні документа оплати з операції рахунки в оплату успадковується договір.
Виправлено:
 1. В операції "Коригування податкового кредиту" виправлена наведена помилка, через яку невірно формувалися бухгалтерські проводки.

Версія 10.0.7237 (03 липня 2018)


Додано:
 1. В операції виплати заробітної плати додана друкована форма платіжної відомості.
Змінено:
 1. Звіт "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" оновлений до версії 20.
 2. Суттєво змінилося автоматичне визначення номерів вихідних документів. Тепер в номерах документів можна використовувати текстові суфікси. При визначенні наступного номера для нового документа того ж виду, суфікс буде зберігатися, а префікс відкидатися. Наприклад, якщо поточний номер "СФ-0013/1", то наступний номер буде "СФ-0014"
 3. Для виключення дублювання номерів документів при одночасній роботі з одним видом документів декількох користувачів, при збереженні документа здійснюється контроль дубліката номера. Якщо така ситуація трапилася, номер змінюється на максимальний і видається відповідне попередження.
 4. Змінено поведінку діалогу та майстра контрагентів при зміні організаційно-правової форми в частині формування імені та повного імені.
Виправлено:
 1. Виправлена помилка, через яку не зберігалася загальна система оподаткування для нашого підприємства.
 2. В операціях "Отримання рахунку" в поле "Виписав" прибрана можливість вибору нашого співробітника.

Версія 10.0.7233 (29 червня 2018)


Додано:
 1. В нарахуванні заробітної плати в документі "Розрахункова відомість" доданий розрахунок нарахувань за листками непрацездатності та відпускних.
 2. До діалогу проводок додана закладка з проводками по заробітній платі.
 3. Додані операції вступного балансу по касі, розрахункових рахунках, розрахунків з постачальниками, покупцями, і підзвітними особами.
Змінено:
 1. Відображення ставки ПДВ в таблицях документів приведено до єдиного вигляду.
 2. Звіт "Податкова декларація з податку на додану вартість" оновлений до версії 20.
 3. Звіт "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)" оновлений до версії 20.
 4. У документі "Платіжна відомість" доданий рядок "Разом".
Виправлено:
 1. Виправлено заповнення фіскальних звітів у випадках, коли користувач вказав невірний код податкової інспекції.
 2. Вирішено проблему з друком довгих приміток в операціях "Отримання рахунку" та "Виставлення рахунку".
 3. Виправлена проблема в автонумерації, через яку в деяких випадках не вірно знаходився максимальний номер.

Версія 10.0.7233 (26 червня 2018)


Додано:
 1. У розділі Продажі - Звіти додані нові звіти "Валовий прибуток" і "Оборотність запасів".
 2. В операції "Виставлення рахунку" додана можливість введення уточнюючої назви товару / послуги з подальшим відображенням цього найменування в друкованому документі.
 3. В операції "Виставлення рахунку" тепер можна вибрати одразу кілька позицій номенклатури. Для цього з'явилася кнопка "Додати списком".
 4. У відомості розрахунку зарплати доданий розрахунок нарахувань за лікарняним листком. Змінено заповнення документа і розрахунок обов'язкових утримань.
Змінено:
 1. У фіскальних звітах розроблені додаткові перевірки перед проведенням.
 2. Фіскальні звіти з податку на додану вартість тепер можна створювати тільки якщо підприємство є платником цього податку.
 3. У звіті "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця" зроблений автоматичний розрахунок рядків 13, 14.
 4. В операції "Виставлення рахунку" додано поле "Штрих-код".
 5. В операціях "Отримання рахунку" і "Виставлення рахунку" поле "Примітка" тепер відображається в друкованій формі.
Виправлено:
 1. Виправлена помилка при заповненні звіту "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця" за півріччя.

Версія 10.0.7232 (22 червня 2018)


Додано:
 1. Для "Моєї фірми" додана можливість вибіру/редагування податкової інспекції.
 2. У розділі "Бухгалтерія-Довідники-Банки" додана можливість вибору і заповнення реквізитів банку із списку-довідника існуючих банків.
 3. В операції видаток з рахунку в банку в касу додана можливість створення пов'язаної операції - надходження в касу. Так само додана можливість створення зворотного руху з каси на рахунок в банку.
 4. У регламентованих звітах, для коректного формування ХМЛ-файлів, додана можливість перевірки даних.
 5. В операції отримання рахунку тепер можна додавати одразу декілька рядків з номенклатурою.
Змінено:
 1. Системних контрагентів (наприклад, "Кінцевий споживач") тепер неможливо змінити та видалити.
 2. При додаванні кодів КВЕД для "Моєї фірми" тепер перевіряються дублікати.
 3. При установці та зміні групи оподаткування юридичних осіб, тепер неможливо вибрати першу та другу групи оподаткування.
Виправлено:
 1. Виправлені незначні помилки при формуванні ХМЛ-файлів звітів.
 2. Виправлений звіт "Оборотна відомість" за договором.

Версія 10.0.7227 (19 червня 2018)


Додано:
 1. До розділу «Бухгалтерія - Інші операції» додані операції з винагороди банку за купівлю та продаж валюти.
 2. У регламентованих звітах (розділ "Звітність") додано формування XML-файла, який можна експортувати в програму електронної звітності (наприклад, "Соната").
 3. У прибутковому платіжному дорученні, прибутковому касовому ордері та акті взаємозаліку додана можливість вказувати, що в суми включено ПДВ. Це дозволяє, при нарахуванні податків платниками ПДВ, не враховувати суми ПДВ у доходи.
 4. У звітах "Оборотна відомість по складу", "Оборотна відомість по складу по об'єктах" у всіх розділах додано колонку із ціною.
 5. До операції "Нарахування податків" додано деталізуючий звіт про суму доходу.
 6. Додано новий регламентований звіт "Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (річна)".
Змінено:
 1. У діалозі "Показати проводки" змінено порядок сортування. Тепер таблиця заповнюється в такій послідовності: номер проводки, дебет / кредит, номер рядка.

Версія 10.0.7224 (13 червня 2018)


Додано:
 1. З метою підготовки до комерційної експлуатації, доступ до сервісу тепер здійснюється по захищеному протоколу https.
 2. В операції "Нарахування податків" додано можливість розрахунку сум податкiв для платників ПДВ та юридичних осіб.
 3. У формі рахунку-фактури, в реквізитах підприємства додано "Не є платником ПДВ" (в разі, якщо наша фірма не є платником ПДВ).
 4. У звітi "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця" зроблено формування XML файлу для здачі в податкову інспекцію (файл можна сформувати після проведення звіту).
Змінено:
 1. В операції "Реалізія запасів" при зміні складу тепер оновлюється інформація про кількість залишків.
 2. В операціях реалізації товару і послуг в номері документа можна вказувати не тільки цифри.
 3. В операції "Виставлення рахунку" поле "Номер рахунку" перейменовано в "Розрахунковий рахунок". При створенні нового рахунку, рядок заповнюється основним р/р.

Версія 10.0.7222 (11 червня 2018)


Додано:
 1. На головній сторінці додано відображення списку рахунків для моєї фірми.
 2. На головній сторінці додано панель з корисними посиланнями.
 3. На головній сторінці додано посилання до підручника з бухгалтерського обліку
 4. Додано спецiального (системного) контрагента-покупця "Кінцевий споживач".
 5. Операція "Виставлення рахунку". Додана можливість вказувати ПІБ в полі "Виписав".
 6. Операція "Реалізація запасів". Додана можливість вказувати ПІБ в полях "Здав", "Прийняв".
 7. У звіті "Загальна оборотно-сальдова відомість" додано відображення назви рахунків бухгалтерського обліку
Змінено:
 1. У друкованих формах сума прописом виводиться в форматі "гривень копійок".
 2. Операція "Виставлення рахунку". Номер документа тепер може містити літери та символи-роздільники.
 3. Список документів в розділах "Придбання", "Продажі", "Запаси". Змінено алгоритм сортування за номером (по можливості текстовий номер перетворюється в число, наприклад 0906/13 буде 906).
 4. Вдосконалено форму зворотнього зв'яку. Вiдтепер можна надсилати більшi за розмiром пропозицiї.
Виправлено:
 1. Операція "Інвентаризація". Виправлена проблема, через яку в деяких випадках не можна було заповнити / провести документ відразу після створення.
 2. "Звітність". Створення нового звіту. Виправлена проблема, через яку в режимі "Бланк" в деяких випадках не можна було вибрати звіт за допомогою кнопки "Обрати".
 3. Звіт "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця". Виправлена можливість вказівки всіх періодів.
 4. Звіт "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця". Змінено відображення року при звітній/уточнюючій подачі.
 5. Звіт "Податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи - підприємця". Зроблено повідомлення користувача про те, що ще не виконано нарахування податку.

Версія 10.0.7214 (08 червня 2018)


Додано:
 1. У діалозі властивостей об'єктів обліку тепер можна вказати штрих-код.
 2. Створення нового фіскального звіту в розділі "Звітність" тепер стало зручніше. Вибрати бланк створюваного звіту тепер можна за його періодом або назвою. У режимі "Період", система запропонує вказати період, за який формується звіт і покаже тільки ті звіти, які відповідають зазначеному періоду. У режимі "Бланк" відображаються тільки звіти, відібрані фільтром за назвою або кодом.
 3. Триває наповнення довідкової системи користувача.

Версія 10.0.7213 (07 червня 2018)


Додано:
 1. До роздiлу "Бухгалтерiя/Звiти" додано новий звіт "Загальна оборотно-сальдова відомість".
Виправлено:
 1. Виправлена помилка з маскою телефона на сторінці реєстрації в браузері EDGE.
 2. На строінках реєстрації і логіну теперь можна вводити е-mail з пробілами на початку та в кінці.